Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Zalaegerszeg, Vizslaparki u. 48. szám alatti munkásszálló felújítása

• Publikálva: 2018.05.22. 11:46

TOP-6.1.2- Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem

• Publikálva: 2018.04.18. 14:34

Vállalkozási szerződés az „EFOP-4.1.7-16-2017-00031 iktató számú, a Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése” tárgyú beruházás kivitelezésére

• Publikálva: 2018.05.15. 11:41

ZMJV Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve

• Publikálva: 2018.04.13. 11:06

Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ -„Vendégház felújítása” projektelem komplex kivitelezési munkái

• Publikálva: 2018.04.12. 13:52

Boldogasszony kápolna építése a Gébárti tónál

• Publikálva: 2018.03.26. 11:15

TOP-6.1.1-15-Zalaegerszeg 15465 hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött területek út- és közműépítési (víz-, szennyvíz-, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás) kivitelezési munkái

• Publikálva: 2018.04.18. 15:45

TOP 6.1.4-15 Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái

• Publikálva: 2018.03.07. 14:18

6.3.2-15 - Zöld Zala-part - Zala holtág revitalizációja és rekreáció célú vízparti sétány, Zala holtág program komplex kivitelezési munkái és kapcsolódó eszközbeszerzés

• Publikálva: 2018.02.06. 15:04

Botfai Erdődy-Hűvös kastély, mint zarándokszállás fejlesztésének építési munkái (ismételt)

• Publikálva: 2018.01.24. 13:52

TOP-6.1.4-15 és TOP-6.4.1-15

TOP-6.1.4-15 „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” TOP-6.4.1-15 „Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával” c. projektek keretében kerékpárút építéséhez és kijelöléséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése”

2017.09.21. 11:45