Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Óvodák

2013.10.21. 20:40

Óvodák felvételi körzetei

2013.03.08. 13:06

Sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodák

Tájékoztató az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó óvodákról és azok elérhetőségéről.

2014.02.12. 09:59

Nyomtatvány óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséhez

A kitöltött nyomtatvány elektronikus formában (aláírva, szkennelve) is megküldhető Zalaegerszeg MJV Jegyzőjének.

2015.05.08. 11:58

Zalaegerszeg MJV Ifjúsági Koncepciója és Cselekvési Terve

Zalaegerszeg város ifjúsági koncepciója megalkotásának célja az önkormányzati szerep és felelősség erősítése; az aktuális helyzetelemzéseken alapuló tendenciák bemutatása; a helyi ifjúságpolitika prioritásainak és céljainak meghatározása; az alapelvek, együttműködési / szervezeti formák és módszerek rögzítése; ajánlások és feladatok meghatározása az egyéb ágazati szabályozásokban nem megjelenített szolgáltatások, intézményhálózat és tevékenységek fejlesztésére

2009.01.13. 13:56

Zalaegerszeg MJV Drogellenes Stratégiája 2011-2017

"Egy szokás bilincsei túl gyengék, hogy érezhetők legyenek, amíg nem válnak olyan erőssé, hogy már széttéphetetlenek." Samuel Johnson

2011.09.07. 09:42

Kábítószer-ellenes Kiadvány

Drogellenes kiadványhoz illusztráció A drogokról szülőknek, pedagógusoknak

2012.11.30. 10:09