Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Integrált Településfejlesztési Stratégia tájékoztató

Az integrált településfejlesztési stratégia a városi önkormányzat által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávot (7-8 év) átfogó dokumentum, mely főként az Európai Unió által rendelkezésre bocsátott források felhasználását készíti elő és melynek eredményeként jelentős beruházások valósulhatnak meg Zalaegerszegen.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pénzügyi és szakmai támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében felülvizsgálja és megújítja 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) és településfejlesztési koncepcióját és – igazodva az új szabályozáshoz – kidolgozza a város 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS).

A stratégiatervezési szakmai munka2013 őszétől 2014 őszéig tart, s az alábbi fázisokból áll:       

  • megalapozó vizsgálat (helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés)
  • koncepció
  • stratégia
  • integrált projekt csomagok (projektek)

 

A várható fejlesztések a gazdaság, az helyi infrastruktúra, a turizmus, a kultúra, a környezetfejlesztés, a közösségi közlekedés és még számtalan olyan területen érzékeltetik majd hatásukat, melyek közvetlenül érintenek mindenkit Zalaegerszegen.   

Az ITS célja a lehető legtöbb forrás megszerzése és leghatékonyabb felhasználása a kívánt fejlesztések megvalósításához. Ehhez a munkához elengedhetetlen –az Európai Unió és a Kormány által megfogalmazott– olyan irányelvek és elvárások figyelembe vétele, mint például az egyeztetési eljárások szabályozás szerinti lefolytatása, valamint a széleskörű partnerség biztosítása.

A tervezés során rendkívüli jelentőséggel bír tehát  a helyi társadalom és a gazdasági szereplők aktív, támogató közreműködése. Ennek lehetőségeiről a „Partnerségi együttműködés” menüpontban tájékozódhat.