Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők


1.1.1 Elérhetőségi adatok:

 

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

1.1.2 A szervezeti struktúra:

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

1.1.3 A szerv vezetői:

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése:

A testület tagjainak neve, elérhetőség, tiszteletdíja


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:

Telefax: 92/311-474

 

o       Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző 92/502-102;
jegyzo@zalaegerszeg.hu

o      Dr. Sándor Erzsébet aljegyző 92/502-104; 
aljegyzo@ph.zalaegerszeg.hu

o    Zsupanek Péter Önkormányzati Osztály vezető 92/502-114; 
zsp@ph.zalaegerszeg.hu  

o   Vizlendvai László Polgármesteri Kabinet vezető 92/502-164;     
vizlendvailaszlo@ph.zalaegerszeg.hu

o     Velkey Péter Humánigazgatási Osztály vezető 92/502-190; 
velkeypeter@ph.zalaegerszeg.hu

o    Baginé Hegyi Éva Ellenőrzési Osztály vezető 92/502-133;  
bagine@ph.zalaegerszeg.hu

o    Takácsné Czukker Szilvia Műszaki Osztály vezető 92/502-126; 
muszakczukker@ph.zalaegerszeg.hu

o   Molnárné Kustán Judit Építéshatósági Osztály vezető 92/502-185; 
kustanjudit@ph.zalaegerszeg.hu

o    Bálizs Andrej Főépítészi Osztály vezető 92/502-127; 
foepitesz@ph.zalaegerszeg.hu

o     Cziborné Vincze Amália   Közgazdasági Osztály vezető 92/502-159; 
cziborne@ph.zalaegerszeg.hu

o     Béres László    Adó Osztály vezető 92/502-150;  
bereslac@ph.zalaegerszeg.hu

o     Hardubé Judit  Szociális és Igazgatási Osztály vezető 92/502-144; 
hjudit@ph.zalaegerszeg.hu