Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2007.(II.9.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat