Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok


 

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkezõ szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvetõ eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidõ), az ügyek intézését segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthetõ formanyomtatványok, az igénybe vehetõ elektronikus programok elérése, idõpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megilletõ jogokról és az ügyfelet terhelõ kötelezettségekrõl.

Az önkormányzati adóhatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatás

Közterülethasználatra vonatkozó tájékoztatás 

Városüzemeltetési ügyekre vonatkozó tájékoztatás

Szociális és általános igazgatási ügyekről tájékoztatás

 

 

Oktatási ügyekről tájékoztatás

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok