Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.3 Közszolgáltatások


 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendej, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

A fizetőparkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás

Az állatok tartásáról