Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.4 A szerv nyilvántartásai


 

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Infotv. szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatkezelési nyilvántartás

Másolatkészítési szabályzat