Zalaegerszegen

(munka)helyed!

A Projektről


A projekt címe: „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei jogú Városban”
projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
a szerződött támogatás összege: 934.000.000 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2019. 06. 30.

A projektről:
A városban egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. Zalaegerszegen a város gazdaságának szüksége van az azt közvetlenül befolyásoló intézkedések, támogatások és szolgáltatások megszervezése érdekében közvetlen, belső megállapodásra, nevezetesen foglalkoztatási paktumra, mely elsősorban a munkaerőhiány kezelését célozza.
Átfogó célok: A munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése.
Konkrét célok: Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása.
Célcsoportok:

 • az alacsony iskolai végzettségű személyek
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport)
 • 50 év felettiek; GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • megváltozott munkaképességű személyek
 • roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • közfoglalkoztatottak
 • közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők
 • inaktívak

A projektben elvégzendő tevékenységek:
Előkészítési szakasz tevékenységei: projekt koncepció kialakítása, költségvetés tervezés, igényfelmérések, MT kidolgozása, partnerségi fórumok, konzorcium felépítése, támogatási kérelem összeállítása és benyújtása.
Megvalósítási szakasz tevékenységei:

 • „A” főtevékenység: Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram és projekttervek, vállalati igényeknek megfelelő képzések, együttműködési megállapodás, paktumiroda, ügyrend, munkaterv kidolgozása, irányító csoport létrehozása, kommunikáció és tájékoztatás, projektmenedzsment, képzések, tréningek
 • „B” főtevékenység: előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv, tréningek szervezése, képzések, mentorálás, további szolgáltatások, támogatott foglalkoztatás, tovább foglalkoztatás.

 

A paktumiroda működtetése:

A paktumiroda elhelyezésénél az önkormányzat törekedett a szolgáltatásokat igénybe vevő számára könnyen megközelíthető helyszínt választani. A fizikai elhelyezése mellett az iroda szolgáltatási körének igények szerinti kialakításával lehet biztosítani, hogy az iroda szolgáltatásai elérhetőek legyenek, és a vállalkozások, képzőintézmények, egyéb partnerek, az álláskeresők számára is érezhető, látható, hasznos szolgáltatást nyújtsanak.

A paktumiroda munkatársai a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzik, információkat gyűjtenek, továbbítanak, elvégzik a paktum portál folyamatos aktualizálást, tájékoztatást adnak a vállalkozók számára támogatási és hitel lehetőségekről, közvetítik a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és
hatóságok felé.
Szolgáltatási feladatok:

 • információgyűjtés- és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről
 • információgyűjtés- és szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról
 • a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása
 • partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
 • foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása
 • a foglalkoztatást segítő képzések, tréningek szervezése
 • szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára
 • a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése.

A Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda (paktumiroda) címe: 8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 3-5/B fszt.1. Tel.: +36 92 707 621, Ügyfélfogadás: H-Cs: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00