SZOLGÁLTATÁSOK

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a többségi tulajdonában álló Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-t jelölte ki a projektmenedzsmenti tevékenység ellátására. A Zrt. rendelkezik a megfelelő tapasztalattal, erőforrással és helyismerettel, elsődleges feladata, hogy a gazdaságfejlesztési projektek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellássa.

Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.
Cím: 8900 Zalaegerszeg Sütő u. 4.
Tel.: +36-92/510-175

Zala Megyei Kormányhivatal:
A Kormányhivatal által nyújtott támogatások:

Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:

1. képzési költség támogatása (képzési költség és a vizsga díjának 100%-a)
2. képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás támogatása
3. képzés idejére szóló keresetpótló juttatás
4. képzési alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése

Elhelyezkedést segítő támogatások:

1. bértámogatás nyújtása: „legfeljebb 8+4 havi 70%”-os támogatás (A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.)
2. bérköltség-támogatás: „legfeljebb 8+4 havi 100%”-os támogatás (A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.)
3. munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatása
4. mobilitási/lakhatás támogatás
5. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat támogatása

Önfoglalkoztatóvá válás támogatása:

Ezen támogatásokon kívül megtéríthető a szolgáltatáshoz kapcsolódó utazás költsége.

Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg Kosztolányi u. 10.
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály
Cím:
 8900 Zalaegerszeg Mártírok útja 42-44.
Tel.: +36-92/549-480

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.:

A Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft-t Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – egyszemélyes tulajdonosként – alapította 1999. január 1-jén. A Kft. fő tevékenysége az álláskeresők foglalkoztatásának (közfoglalkoztatás) és képzésének elősegítése, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-piaci információnyújtás, munkaerő-kölcsönzés és munkaközvetítés. 

A „Vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” elnevezésű, TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-0001 számú projektben a Kontakt Nonprofit Kft. tevékenységei a munkaerőhiány kezelését, a helyi szintű partneri együttműködés megerősítését szolgálják.
A Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályán regisztrált, zalaegerszegi állandó vagy tartózkodási címmel rendelkező álláskeresők számára a munka világába segítő- visszasegítő szolgáltatásokat biztosít a szervezet, a zalaegerszegi vállalkozások képviselőit pedig könnyen megközelíthető helyszínen, felkészült munkatársakkal, az igényekre reagáló szolgáltatásokkal várja a projektben létrehozott Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda.

Munkaerő-piaci szolgáltatások álláskeresők számára:

1.         Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információnyújtás
Az általános tanácsadás célja, hogy segítse az elhelyezkedést és az üres álláshelyek betöltését. A munka iránt érdeklődő előzetes képet kap az általa keresett képzésekről, álláslehetőségekről, elérhetőségekről, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és a munkanélküli ellátásokról.

2.         Mentorálás
A mentori szolgáltatás azoknak az ügyfeleknek nyújt személyes segítséget, akiknek az együttműködési kötelezettség teljesítéséhez, a szolgáltatások, támogatások igénybevételéhez, az állami vagy más szervekkel való kapcsolattartáshoz, az önálló munkába álláshoz, vagy a munkahelyen történő beilleszkedéshez támogatásra van szükségük.

A résztvevők számára a szolgáltatások díjmentesek. A munkanélküliség kezelésében, az álláskeresők foglalkoztatásában és képzésében több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szervezet munkatársait keresse bizalommal:

Bényi Orsolya - vezető mentor
Sabján Lászlóné - mentor
Merics István Péter - mentor

Cím:                                       8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 47-51. IV. emelet
Telefon:                                 +36 92 596-935
Ügyfélfogadás:                      hétfőtől csütörtökig 8:00-11:30; 13:00 – 15:30
(előzetes telefonos egyeztetés alapján)

A Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda szolgáltatásai:

  • információgyűjtés-, és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, a pályaválasztásról, pályaorientációról
  • a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása
  • partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
  • foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása, információk gyűjtése és megosztása a partnerségen belül
  • szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára támogatási és hitel lehetőségekről
  • a vállalkozások által feltárt problémák közvetítése a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé
  • a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése
  • a sajtónyilvánosság biztosítása, a paktum portál gondozása

 

Elérhetőségek:
Cím:                                       8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 3-5/B fszt.1.
Telefon:                                 +36 92 707 621
Ügyfélfogadás:                       H-Cs: 8.00-16.30, P: 8.00-14.00

Web:                                      http://www.paktumportal.hu
Facebook:                              @zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum

 

Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány:
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tanácsadási tevékenységet folytat zalaegerszegi mikro, kis- és középvállalkozások számára a foglalkoztatást ösztönző fejlesztéseik érdekében.
A  szolgáltatás érinti az elérhető finanszírozási  lehetőségeket, a fiatal vállalkozások elindításának támogatását, továbbá  az innováció, a marketing, az üzletfejlesztés, a pályázati tanácsadás területét és a családi vállalkozások átvételének témakörét.
A helyi vállalkozások térítésmentesen vehetik igénybe a tanácsadást az Alapítvány zalaegerszegi, Köztársaság útja 17. szám alatt található irodájában.
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Cím:
Zalaegerszeg Köztársaság u. 17.
Tel.: +36-92/316-033

APNB Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.:
A Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek ellátását az APNB Kft. végzi, mely két részben történik:
A város attraktív jegyeit feltáró, széleskörű felmérés kidolgozása, előkészítése, végrehajtása és kiértékelése során kiemelt figyelmet kell fordítani a felmérés széleskörűségére, a szokásos stratégiai elemzésekkel szemben itt nem kizárólag és nem elsősorban a statisztikai adatok elemzése adják a kialakítandó stratégia alapját, hanem a város pozitív megkülönböztető jegyeinek minél teljesebb köre.
A munkaerő-vonzási célú befektetés-ösztönzési stratégia és akcióterv kidolgozása, az érintett szereplőkkel történő egyeztetése, valamint a szükséges fórumokon történő megosztása keretében az előző, felmérési feladat során feltárt attraktív elemekre építve három, kb. hasonló erőforrást igénylő szakasz valósuljon meg: stratégiaalkotás, akciótervezés, lebontás.

Ez hosszú távú stratégia, nem a jelenlegi munkaerőhiány megoldását célozza, számba veszi a szakképzési, felsőoktatási rendszer, városi adópolitika, vállalkozás támogatási és tanácsadási rendszer, közlekedés, üzleti infrastruktúra, humán- és pénzügyi szolgáltatások stb. helyzetét, fejlesztési szükségleteit, céljait.
APNB Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gólyadombi u. 3.

 

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.:

A projekten belül a vállalkozások részére is nyújtunk szolgáltatásokat.
A Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzését a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végzi:
A foglalkoztatók feltérképezése és a képzési igényeik azonosítása érdekében részletes igényfelmérés valósul meg 2017-ben és 2018-ban is. A megkeresett cégek alapadatbázisát az előkészítési tevékenység során elkészült foglalkoztatói adatbázis adja (2016 évi 100 cég felmérése), de más munkaerőhiánnyal küzdő, illetve beruházást megvalósító cégek megkeresése is megtörténik. Azonosítjuk a munkaerőigényt, a munkakörök betöltéséhez szükséges végzettségeket, kompetenciákat, illetve a foglalkoztató megadja a kínálati csomagját. Ez alapján történik a célcsoport toborzása.

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.
Tel.: +36-94/500-495

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közgyűlése 2008 áprilisi ülésén gazdasági társaságot alapított Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. néven. A cég feladata a Kvártélyház Nyár elnevezésű nyári évad szervezése, valamint egyéb kulturális szervezői tevékenység a városban, a megyében.
A vállalkozás a legnagyobb zalai rendezvényszervező céggé nőtte ki magát az elmúlt tíz évben.
A rendezvények szervezése mellett Zalaegerszegen megvalósuló projektek marketingtevékenységét, kommunikációját, kötelező nyilvánosság biztosítását is ellátja a kft.
A jelen projekt keretében „marketing tevékenység és kötelező nyilvánosság biztosítása” tevékenységi körök lebonyolítását végzi.

Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 3-5.
Tel.: +36-20/441-06-59