Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Kőbe álmodott mementó

• Publikálva: 2008.07.07. 12:49

Születésének 71. évfordulója napján, július 4-én avatták fel a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház alapító igazgatójának, a három évvel ezelőtt elhunyt Ruszt József rendezőnek síremlékét a megyeszékhelyi Göcseji úti temetőben. A példás baráti, szakmai (kiemelten Szilasi Attila és dr. Tucsni András) és társadalmi összefogásnak köszönhetően Béres János szobrászművész alkotása állít örök emléket a magyar színháztörténet meghatározó egyéniségének, aki utolsó és végső lakhelyéül választotta Zalaegerszeget. Szintén e napon kapott díszes lefedést Borhy Gergely színművész sírja.

Síremlékavatás a Göcseji úti temetőben

A megemlékezésen résztvevők többségében színházi személyiségek voltak, nevükben Trokán Péter és Farkas Ignác színművészek adtak hangot a fájdalmas érzéseknek, hangsúlyozva az igazi emlékmű azoknak az embereknek a lelkében van, akiket megérintett az elhunytak munkássága.

Dr. Gyimesi Endre polgármester a számos kitüntetés mellett Pro Urbe Díjjal is jutalmazott Ruszt József életútját idézte fel. Elmondta, az igazgató és művészeti vezető megvalósította álmát Zalaegerszegen, amikor is meghatározó vidéki műhelyt hozott létre, melyben a világirodalomra épült népszínház és kísérleti színház egysége teremtődött meg. Gazdag életútját fémjelző több mint 200 rendezés közül 23 kapcsolódik Zalaegerszeghez. Szintén jelentős az általa létrehozott színészképző stúdió, bár a fővárosi egyeduralmat megtörő rendezői szakot nem sikerült elindítani.

A sikereket mutatják a színházi találkozókon kiérdemelt díjak. Fontos kezdeményezés volt, hogy más művészeti ágakban tevékenykedő művészek is bemutatkozási lehetőséget kaptak a színház falain belül. A sors szokatlan keretet állított Ruszt József zalaegerszegi munkásságának, amikor is az első és utolsó rendezése egyaránt Az ember tragédiája lehetett.

Szellemi öröksége tovább él, melynek ápolása kettős feladatot jelent - mondta a polgármester. Ezek egyike, a méltó síremlék, mely az ország kulturális emlékhelyeit is gazdagítja, megvalósult, ám a hagyaték elhelyezése, akár egy emlékszoba formájában, a válogatott írások kiadása, a még nem publikált anyagainak közreadása és könyvének újbóli megjelentetése a jövő feladatai közé tartozik.

Borhy Gergely életútját és művészeti tevékenységét önéletrajzának felolvasásával idézte fel Farkas Ignác. A színművész 1983 óta, két évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig tevékenykedett a város kulturális életében. Sírhelyét szintén Béres János készítette a már említett összefogásnak köszönhetően. (Zala-Lap Kft., B. K.)