keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Adatvédelem

Zalaegerszeg cmer

Tájékoztató az európai adatvédelmi rendelet alkalmazásáról

2018. május 25-ével alkalmazni kell az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletét, a General Data Protect Regulation-t, (a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet), amely
kiterjeszti a személyes adatok védelmének körét, melyet korábban az Infotv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény biztosított.
Hivatalunk tevékenysége során kiemelten fontosnak tartotta, hogy a személyes adatok kezelése során megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és társadalmi elvárásoknak.
Az adatvédelmi Rendelet hatályba lépése előtt megtettük a szükséges intézkedéseket, felülvizsgáltuk adatkezeléseinket, megvizsgáltuk az adatkezelés kritériumainak teljesülését.
Adatvédelmi szabályozásunk biztosítja az adatok jogszerű és átlátható kezelését, az alapvető tájékoztatást Adatvédelmi Tájékoztató közzétételével biztosítjuk.
A személyes adatkezelésben érintettek jogainak érvényesítését belső folyamataink biztosítják.

A Hivatal, mint közhatalmi feladatot ellátó szerv, Adatvédelmi Tisztviselőt bízott meg, akinek a feladata az adatbiztonság megerősítése, az érintettek jogérvényesítésének elősegítése.
Az európai adatvédelmi rendelet szabályainak érvényesüléséről további információ az Adatvédelmi tájékoztatónkban, valamint az Álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónkban érhető el.
Adatvédelmi ügyekben a Hivatal elektronikus úton az adatvedelem@ph.zalaegerszeg.hu címen érhető el, melyen keresztül tájékoztatást nyújtunk, illetve gyakorolhatók az érintettek jogai is.