keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a https://zalaegerszeg.hu/ honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye. Jelen akadálymentesítési nyilatkozat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos honlapjára, a https://zalaegerszeg.hu/ oldalra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A https://zalaegerszeg.hu/ honlap az alábbiakban felsorolt kivételek mellett megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak.

Nem akadálymentes tartalom

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés
A szkennelt pdf állományok a felolvasó szoftver által nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, továbbá a képformátumok, valamint a videó és a hanganyagok.

Ezen nyilatkozat 2024. március 22. napján készült Hivatalunk önértékelése alapján.

Visszajelzés és elérhetőségek

A https://zalaegerszeg.hu/ honlappal kapcsolatban észlelt esetleges megfelelési hiányosságok jelezhetők az info@zalaegerszeg.hu e-mail címen, a feldolgozásért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Polgármesteri Kabinetje, azon belül a Szervezési és Kommunikációs Csoport felelős. A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől.

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

Balaicz Zoltán                                                                               dr. Kovács Gábor
polgármester                                                                               címzetes főjegyző


Akadálymentesítési nyilatkozat