Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Lakossági tájékoztató

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, mint megrendelő és a HYDROCOMP Kft, mint kivitelező tájékoztatják a lakosságot, a közlekedőket, hogy 2017. augusztus hónapban a Zalaegerszeg, Bíró Márton utcai vasúti átjáró teljes szélességben lezárásra kerül a gyalogos és gépjármű forgalom elől áteresz átépítési munkák miatt. A kivitelezés előreláthatólag másfél hónapos időtartama alatt a gépjárművek a Berzsenyi utcai vasúti átjárót, a gyalogosok a Berzsenyi utcai vasúti átjárót, valamint a Bíró M. utcai aluljárót vehetik igénybe.

Elmarad a fogadónap

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere júliusi és augusztusi fogadónapja elmarad, miként Gecse Péter alpolgármester júliusi, illetve dr. Vadvári Tibor alpolgármester júliusi és augusztusi fogadónapja is.

Megértésüket köszönjük.

2017.06.26. 10:17

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy 762 sz. főút Zalaegerszegi Balatoni úti vasúti felüljáró hídfelújítási munkáinak végzése során a hídon forgalomkorlátozásra kell számítani.
2017. június 20. - 2017. augusztus 15. közötti időszakban a munkálatok során az egyik szélső forgalmi sáv folyamatosan lezárásra kerül. Időszakosan várható a két szélső forgalmi sáv egyszerre történő lezárása is. A közlekedés a hídon, két forgalmi sávon, a híd alatti kerékpárúton és a „Parki” úton folyamatosan biztosított.

2017.06.19. 19:02

Kiváló vízminőség

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdőhely a Gébárti tófürdő.

2017.05.15. 09:42

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében számos egészségügyi alapellátási szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület felújítása rövidesen elkezdődik. 2017. május 2-től várhatóan 2017. augusztus 31-ig az egészségügyi szolgáltatók, illetve szolgáltatások helyszíne a felújítási munkálatok időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:

2017.04.27. 14:29

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30