Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom Vizsy Györgyi és Schöpten Sándor 8900 Zalaegerszeg, Búslak puszta 3. (0182/2 lu·sz.) szám alatti lakosokat, hogy a Zalaegerszeg, 0182/16 helyrajzi számú ingatlanon építendő tároló csarnok építési engedélyezési eljárására vonatkozó ügyféli jogállás megállapítása ügyében Hivatalomnál döntés született, melynek közlése a "kézbesítés akadályozottsága" miatt meghiúsult. A döntés ügyfélfogadási időben személyesen, vagy meghatalmazott útján átvehető.

2017.05.24. 13:27

Kiváló vízminőség

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet 11.§ (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdőhely a Gébárti tófürdő.

2017.05.15. 09:42

Hirdetmény

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közterület-felügyelete 2017. április 26-án közterületről az alábbi üzemképtelen személygépjárműveket szállíttatott el az Alkotmány úti tároló helyére:

2017.04.28. 15:40

Felhívás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére.

2017.05.09. 13:39

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében számos egészségügyi alapellátási szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület felújítása rövidesen elkezdődik. 2017. május 2-től várhatóan 2017. augusztus 31-ig az egészségügyi szolgáltatók, illetve szolgáltatások helyszíne a felújítási munkálatok időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:

2017.04.27. 14:29

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30