Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Elmarad a fogadóóra

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő december 1-jei, pénteki fogadóórája elmarad, helyette november 30-án, csütörtökön lesz, a megszokott helyszíneken és időpontokban. (A Kertvárosi Településrészi Önkormányzat helyiségében, a Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63. szám alatt, a Kertvárosi Posta mögött 17.45 és 18.45 között, az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában, Zalaegerszeg, Szent László u. 53. szám alatt pedig 16.30 és 17.30 között.)

Szíves megértésüket kérjük!

2017.11.23. 12:21

Felhívás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére

2017.11.22. 14:16

Tájékoztató

Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy Zalaegerszegen, a Rákóczi Ferenc utcában, a földgáz-vezetéken zajló üzemzavar elhárítási munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi Ferenc utca – Arany János utca csomópont környezetében.

2017.11.21. 15:05

Eladó ingatlan – Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülő

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Balatonberény, Béke u. 64. szám alatti 845 hrsz-ú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlan 1/2-1/2 tulajdoni hányadát

2017.11.21. 10:31

Közmeghallgatás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 24-én (péntek) 9.00 órától közmeghallgatást tart Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Széchenyi tér 5. szám alatti Dísztermében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív.

2017.11.09. 12:29

Elindult a felnőttek képességeit vizsgáló PIAAC-felmérés

Szeptember 1-jén indult el Magyarországon a felnőttek készségeit mérő eddigi legátfogóbb nemzetközi kutatás, a PIAAC. A felmérés a 16 és 65 év közötti népesség mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit, azaz szövegértési, elemi olvasási, matematikai és IT problémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgálja.

2017.09.11. 15:18

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti házi gyermekorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó felújítása elkezdődik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 15-től, előreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási munkák időtartamára az alábbiak szerint változik:

2017.09.07. 17:12

Orvosi rendelés és védőnői tanácsadás megváltozott helyszínen

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti háziorvosi rendelők felújítása elkezdődik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 1-től, előreláthatólag 2018. január 30-ig, a tervezett felújítási munkák időtartamára az alábbiak szerint változik:

2017.09.07. 17:08

Zalaegerszeg közterületei

Zalaegerszeg összes közterületi elnevezése ABC sorrendben

2017.01.26. 19:20

Pályázat 40948 m2-es építési telek értékesítésére

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtő beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

2014.08.11. 17:12

hirdetmény

A Független Helyi Tájékoztatásért Egyesület (8912 Nagypáli, Millenniumi Krt. 35.) üzemeltetésében lévő Zalaegerszeg, Kossuth u. 2. (2290 hrsz.) alatti „Club PopUp Underground” elnevezésű vendéglátó egység szabadidős zajforrásainak zaj –és rezgésvédelmi ügyében döntéshozatalra került sor, kiadásra került a 2348-2/2017. számú határozat.

2017.11.24. 08:56

Hirdetmény

Független Helyi Tájékoztatásért Egyesület (8912 Nagypáli, Millenniumi Krt. 35.) sz. alatti ügyfél üzemeltetésében lévő Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. (4983/46 hrsz.) alatti „PopUp Cafe kulturális közösségi kávézó” elnevezésű vendéglátó egység szabadidős zajforrásainak zaj –és rezgésvédelmi ügyében hozott 503-5/2016. számú jogerős határozat, 633-3/2017. számú határozattal visszavonásra került.

2017.11.24. 09:53

J E L E N T É S az egyéni vállalkozók 2011. évi hatósági ellenőrzéséről

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó Uniós irányelvvel összhangban 2010. január 1-jétől kialakított új jogi szabályozás, az egyéni vállalkozás alapításával, a működő vállalkozást érintő adatok megváltozásával összefüggő engedélyezési rendszert megszüntette, egyidejűleg meghonosította a bejelentés rendszerét. Így a vállalkozó által benyújtott szabályos bejelentéssel, fennáll az egyéni vállalkozói tevékenység végzésének joga

2012.02.15. 15:30