Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

ZMJV Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési terve

• Publikálva: 2019.04.04. 08:40

Vállalkozási szerződés az „EFOP-4.1.7-16-2017-00031 iktató számú, a Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése” tárgyú beruházás kivitelezésére (megismételt)

• Publikálva: 2019.02.25. 12:32

TOP-6.1.4-15- Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum Fejlesztése komplex kivitelezési munkái elnevezésű projekt kivitelezési munkái- 2. eljárás (eredménytelen)

• Publikálva: 2018.08.07. 15:17

Zalaegerszeg, Vizslaréti árok 0+717-0+866 szelvények közötti szakasz felbővítése és kapcsolódó járulékos munkák – I. ütem

• Publikálva: 2018.08.07. 14:49

Zalaegerszeg, Ebergényi u. 45., Hrsz: 4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái - AD

• Publikálva: 2018.09.06. 14:30

TOP-6.3.2-15 Városi terek élhetővé tétele - Vizslapark rekonstrukció építési beruházás megvalósítása

• Publikálva: 2018.07.25. 16:09

TOP-6.2.1-15 - Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodák – Kodály Zoltán utcai Tagóvoda felújítási munkáinak elvégzése

• Publikálva: 2018.07.11. 13:41

Megüresedett önkormányzati bérlakások és nyugdíjasházi lakások felújítása, korszerűsítése 2018. évben

• Publikálva: 2018.06.27. 08:22

Vállalkozási szerződés a Göcseji úti köztemető ravatalozó épületének átépítésére (eredménytelen)

• Publikálva: 2018.05.31. 08:32

TOP-6.1.2- Inkubátorház bővítés Zalaegerszegen – III. ütem

• Publikálva: 2018.04.18. 14:34

TOP-6.1.4-15 és TOP-6.4.1-15

TOP-6.1.4-15 „Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton” TOP-6.4.1-15 „Gyalogos- és kerékpáros-barát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen hivatásforgalmi kerékpárutak fejlesztésével és a Kosztolányi Dezső út kétirányúsításával” c. projektek keretében kerékpárút építéséhez és kijelöléséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése”

2017.09.21. 11:45