Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Megüresedett szálláshelyek a Fiatal Családok Otthonában

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet a Zalaegerszeg, Átalszegett u. 23/a. szám alatt található FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN megüresedett szálláshelyekre.

2017.10.10. 09:39

Önkormányzati bérlakások költségelvű bérbeadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bérlakások KÖLTSÉGELVŰ BÉRBEADÁS útján történő hasznosítására.

2017.10.10. 09:38

Önkormányzati bérlakások szociális jellegű bérbeadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bérlakások SZOCIÁLIS JELLEGÚ BÉRBEADÁS útján történő hasznosítására.

2017.10.10. 09:36

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

2017.10.02. 16:05

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

2017.10.02. 16:08

Pályázati felhívás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázal úlján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 478 m' nagyságú (természetben Batthyány utca - Kölcsey utca sarkán található) ingatlant. Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelű kertvárosi lakóterület építési övezet ként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás mellékletét képezi. A pályázatokat "Batthyány-Kölcsey" jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani

2017.09.26. 13:39

Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíja

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság pályázatot hirdet a városban élő kiemelkedő művészi tevékenységet és művészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedő művészeti értékű alkotások, művek létrejöttének elősegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíja” elnevezésű ösztöndíj elnyerésére.

2017.09.25. 17:03

Családsegítő, esetmenedzser

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ felvételt hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő, esetmenedzser munkakörbe.

2017.01.11. 10:55