Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

Pályázat iskolaorvos munkakör betöltésére

A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény iskolaorvos munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

2018.04.11. 15:40

Önkormányzati bérlakások költségelvű bérbeadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bérlakások KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNŐ LAKÁSBÉRBEADÁS útján történő hasznosítására.

2018.03.28. 16:07

Önkormányzati bérlakások szociális jellegű bérbeadása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati bérlakások SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRBEADÁS útján történő hasznosítására.

2018.03.28. 16:06

Pályázati felhívás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvá1los pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 478 m2 nagyságú (természetben Batthyány utca - Kölcsey utca sarkán található) ingatlant. Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelű kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZkivonat a pályázati felhívás mellékletét képezi.

2018.03.27. 10:40

ZEGIKON honlap

2018.03.27. 09:33