keresés a weboldalon

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia

Zalaegerszeg cmer

A zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia a Szombathelyi Egyházmegye legfiatalabb plébániája.
Megalapítására 2013. augusztus 1-jén került sor Dr. Veres András szombathelyi püspök rendelkezésével.

Plébániánk története azonban természetesen nem itt kezdődik, hiszen korábban a kertvárosi városrész a Mária Magdolna Plébániához tartozott. Az ottani lelkipásztorok lelkes munkájának és az itt élők elkötelezett hitének köszönhetően egy olyan lelkes közösség alakult ki az elmúlt években-évtizedekben, amely mind számban, mind lelkületben dinamikusan fejlődött. Ennek eredményeként kezdődtek el a városrészi szentmisék 1993-ban. Ebben az időben még nem volt temploma a közösségnek, ezért a vasárnapi szentmisékre az Apáczai Csere János ÁMK-ban került sor.

A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom 2004-es felszentelése új lendületet adott a kertvárosi hitéletnek. A szép templom Stróber László c. apát, esperesplébános irányításával készülhetett el, akinek irányításával a lelkipásztori munka is folyt a Mária Magdolna Plébániához kapcsolódóan.

Püspök atya 2013-ban látta elérkezettnek az időt arra, hogy egy olyan időszakban, amikor leginkább plébániák összevonásáról lehet hallani, új plébániaként megalapítsa Zalaegerszeg kertvárosi városrészének plébániáját. E döntés meghozatalában személyes tapasztalata, valamint a kertvárosi hívők kitartó kérése segítette. Az új plébánia meglapítása rendkívüli ajándék az itt élők számára, hiszen ezzel új lehetőséget kapott a kertvárosi katolikus közösség a hit elmélyítésére, az Egyházhoz tartozás megerősítésére, valamint helyi közösségek további kialakítására.

A püspöki rendelkezés szerint az új plébániához tartozik Zalaegerszeg bazitai városrésze, annak templomával, az Avilai Szent Teréz templommal együtt. A bazitai egyházközség korábban a nagylengyeli, majd a gellénházi plébániához tartozott. A püspöki rendelkezésnek köszönhetően a Zalaegerszeg közigazgatási határain belül található városrészek most már mind zalaegerszegi plébániákhoz tartoznak.

A plébánia megalapításához kapcsolódóan sikerült megvásárolni az Átalszegett utca 100. szám alatt található ingatlant, amely a megalapítástól fogva plébániai központként működik. Itt kapott helyet a lelkipásztor lakása, a plébánia hivatal, valamint a közösségi ház, amely a plébánia közösségeinek igazi otthona.

2022. októberében felavatták és dr. Székely János megyéspüspök megáldotta a templom szomszédságában újonnan felépült Szent József Közösségi Házat, amely új lehetőségeket nyit a plébánia életében, hisz olyan teret biztosít, amely egyaránt képes befogadni egyházi, kulturális, közösségi és családi programokat is.

Filiák:

Bazitai Nagy Szent Teréz Templom

 

Weboldal: zeg3.martinus.hu

Fotógaléria