keresés a weboldalon

Főépítészi ügyek

Zalaegerszeg cmer
  • Településképi bejelentési eljárás
    314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (26/C. §)