keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Lakossági felhívás az árkok tisztítására

Zalaegerszeg címer
Hírek

Lakossági felhívás az árkok tisztítására

2007 május 07 - hétfő
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének többször módosított 46/2004. (XII.03.) sz. önkormányzati rendelet 5. § alapján „az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlan előtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedő teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ennek megfelelően kérjük, hogy az ingatlan határa melletti nyílt csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, kaszálását az ingatlan tulajdonosa folyamatosan végezze. Egyúttal kérjük a lakosság jelzését azokról az árokszakaszokról, melyek olyan mértékben feliszapolódtak, hogy az meghaladja a lakossági karbantartás mértékét. A bejelentéseket személyesen a polgármesteri hivatal Műszaki Osztályán (Zalaegerszeg Kossuth L. u. 17-19.), a 92/502-128-as telefonszámon, vagy a hpeter@ph.zalaegerszeg.hu email címen várjuk.

Tartalom megosztása: