keresés a weboldalon

Jézus Szíve Ferences Plébánia Templom

Zalaegerszeg címer

Árpád-házi Szent Erzsébet templom (Szenterzsébethegyi templom)

Az „örzsehegyi” domb kiugró peremén találjuk a kívül-belül felújított Árpád-házi Szent Erzsébet kápolnát. Keletkezéséről kevés információ áll rendelkezésre, valamikor az 1880-as években épült. Az újabb kutatások bizonyítják: a kápolnát megelőzően fából készült, egyharangos templomocska állott – ennek építési ideje az 1720-as évekre tehető.

Bejárata felett, a toronyban két harang is imádkozásra invitálja a hívőket: a kisebb 60, a nagyobb 120 kilogrammot nyom. Miután a régi oltárképet egy betörés alkalmával ellopták, új Szent Erzsébet festmény készült a kápolnába, melynek egykori mellékoltáránál Péter és Pál apostolokat ábrázoló kép késztet bennünket elmélyedésre.

A templomot 2006-ban felújították, a külső homlokzat teljesen megújult, a belső térben a fali képeket felújították, valamint új oltárkép készült az ellopott régi helyébe a restaurált oltárba.

Egy jótevő adományából új elektromos orgona került az Isten házába.

Szentháromság kápolna (Egerszeghegyi kápolna)

Az egerszeghegyi kápolna helyén egy kisebb épület várta a hívőket, mígnem 1750-1760 között egy nagyobbat építettek a Szentháromság tiszteletére.

A temetőkert keletkezése a XVII-XVIII. századig nyúlik vissza; ha teszünk egy sétát a sírok között, többszáz éves sírköveket is felfedezhetünk.

Hogy a szépséges kápolnát a helyiek és környékbeliek magukénak érzik, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy falán a becsali, egerszeghegyi és gógánhegyi lakosok s birtokosok emléktáblát állítottak 2004 nyarán.

Szent Jakab-templom (Ebergényi templom)

Mind az ebergényi, mind az egerszeghegyi kápolnáról viszonylag keveset tudunk még, történetük felderítése további kutatásokat igényel.

A rendelkezésre álló információk szerint az ebergényi temetőben található kápolnát 1890-ben építették. A leromlott állagú imaház felújításra szorul, igaz, hogy a kápolna szentélye puritánságában is megérinti a lelket.

Oltárán Szent Jakab apostolt láthatjuk, akiről a kápolnát elnevezték.