keresés a weboldalon

Kulturális intézmények

Zalaegerszeg címer

Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Zalaegerszeg kertvárosi városrészében működő Apáczai Csere János Művelődési Központ 1986-ban iskolának és óvodának épült.
Két évvel később, 1988-ban bővült az épület, s immár a közművelődés, s benne a könyvtári szolgáltatás is csatlakozott a kínálathoz.
Ugyanezen évben vették fel az Apáczai Csere János nevet is. Jelenleg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tagkönyvtára

1986. októberében az épület egyik emeleti szertárjában adományozóknak köszönhetően indulhatott meg a kölcsönzés. 1987-ben 3 könyvtáros dolgozott a könyvbeszerzés és az állománybevétel érdekében. 1988-as év elejére megérkezett a könyvtár berendezése és kialakult az egyterű könyvtár funkcionális terei. Jobb felül a felnőtt kölcsönző tér, a zenei részleg, olvasóterem, bal felül a szabadpolcos tér, foglalkoztató tér gyerekek részére, és a folyóirat olvasó is itt került kialakításra.

Az ünnepélyes megnyitóra 1988. február 1-én került sor, ekkor már a szabadpolcon közel 10 ezer kötetkönyv, 300 hangzó anyag, 100 folyóirat várta az érdeklődőket és a leendő olvasókat.

A lehetőségeket behatárolta a lakótelepi életforma és a peremkerületi elhelyezkedés. Bár az érdeklődés nagy volt, de mégis el kellett fogadtatni, hogy az intézmény nemcsak az oktatás céljából épült, hanem egy általános művelődési központ, melynek feladatköre sokkal szélesebb, mint az iskoláé.
Komoly olvasószolgálati munka kezdődött, a környék iskoláinak, óvodáinak sokszínű foglalkozási ajánlattal. A rendezvények a megismertetést és a népszerűsítést célozták meg.

A könyvtár állományának építését alapjaiban az általános gyűjtőkör, az ellátandó feladatkörök, az olvasói igények és a rendelkezésre álló forrás határozták meg. Tehát közművelődési, felnőtt- gyermek- és iskolai könyvtár egészséges ötvözetét hozták létre és ebben a formában működött továbbra is.

A könyvtár dokumentumai szabadpolcon találhatók,a különböző állományegységek jól elkülönülnek egymástól.
Az állomány feltárása kezdetben cédulaformátumban, majd 1993. májusától számítógépes formában épült.

A könyvtár hagyományos könyvtári tevékenysége mellett 2004-től e-magyarországpont-ként is működik.
Idegen nyelvű tanulóközpont is volt (4 nyelvű). Majd 1993 és 1995 között oktatóbázisként működött. Ennek keretében a Deák Ferenc Szakközépiskola végzősei a könyvtár belsőmunkáival ismerkedhettek meg.

Az intézmény életében szerkezeti átalakulások zajlottak, ami a könyvtár munkáját is befolyásolta. Gimnáziumi oktatás indult 1998-ban, 2003-ban megszűnt az óvoda és az általános iskola. Azonban új intézményegységgel gyarapodott, a Nevelési Tanácsadóval. Az új helyzet folyamatos átalakulást, korszerűsítést jelentett az olvasók megtartása és az új olvasók megszerzése tekintetében is.

2013-ban újabb változások következtek be. Megváltozott a neve, Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja lett, melyhez a város külső településrészén működő általános iskola könyvtára, mint fiókkönyvtár csatlakozott.

Az új helyzet újabb kihívásokhoz vezetett. Át kellett gondolni illetve újra kellett fogalmazni feladatainkat. Majd egy pár hónap eltelte után az intézmény nevében megint csak változás következett be, akkor kapta a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára nevet. Ilyen formában látta el a kertváros lakosságának kulturális igényét.
Közben az állomány és a használat is folyamatosan gyarapodott. Elindult a könyvtár honlapja ahol most már folyamatos tájékoztatás zajlott a mindennapi munkánkról.

A könyvtár jelenleg is rendszeresen tart foglalkozásokat az óvodák, iskolák részére. Kiemelném itt a Gyógypedagógiai Fejlesztő Központ csoportjaival való tevékenységet, amely komoly, másfajta érzékenységet kíván.

2016. január 1-vel ismét intézményi átszervezés történt. Az önkormányzat megszüntette a Zalaegerszegi Városrészek Művelődési Központja és Könyvtára intézményt, és a könyvtárat a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárhoz csatolta, mint tagkönyvtár működik tovább a Csácsbozsoki fiókkönyvtárával együtt. Újra felvette az Apáczai Csere János nevet, és új, korszerűbb honlappal is jelent meg.

A stratégiai tervezés a könyvtár életében is fontos szerepet kapott. Céljuk a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás, a szolgáltatások színvonalas nyújtása.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
Telefon: +36 30/489-4218
E-mail: apaczaiamk@gmail.com

Tagkönyvtárvezető: Jasztrab Istvánné
Telefon: +36 30/552-1062
E-mail: jasztrabne.erika@gmail.com

Nyitva tartás:
kedd-péntek: 10.00-18.00
szombat: 8.00-12.00

Honlap: apaczai.dfmvk.hu

Apáczai Csere János Tagkönyvtár

Kvártélyház

A zalaegerszegi Kvártélyház Mária Terézia rendeletére az átvonuló katonák szálláshelyéül 1765-ben épült. A XVIII. század végén a megyei tisztviselők szolgálati lakása, egy ideig patika is volt. Valószínűleg a 19. század közepén egy szintet ráépítettek. Az udvar hátsó részén lévő szárny 1872 körüli, neoklasszicista nagytermét 1891-ben alakították ki.
Ma ez a terem Zalaegerszeg városi közgyűlési terme, falait Csány László, Deák Ferenc és Zrínyi Miklós nagyméretű képei díszítik.
1928-ban Kotsis Iván tervei alapján a második emelettel bővült, akkor épült a nyugati neobarokk homlokzat és az erkély is.
A timpanonban a vármegye címerét helyezték el.
Az 1960-as évek elejéig nyomda működött az épületben, a járási rendszer megszüntetéséig a Járási Tanács székháza volt, ma hivataloknak ad otthont.

Földszinti részén két relief található, az egyik Béres János munkája gróf Széchenyi István születésének 200. évfordulójára, 1991-ben felavatott dombormű.
A másik egy koronaőr lovaskatonát ábrázol tarsolyán a megyecímerrel, felirata: „Szala vármegyei koronaőrző” 1791, ami Németh János kerámiája.

A Kvártélyház udvara számos alkalommal adott otthont kulturális rendezvényeknek. Az első ilyen az 1860-as évekre datálható.
Legjelentősebbek a Zenélő Udvar (1980–1983), az Udvarok Fesztivál (2000–2001).

2007 óta Kvártélyház Szabadtéri Színház néven teátrum várja a publikumot a nyári estéken.
A teátrum vezetésével Tompa Gábort bízták meg, aki ekkor már több mint 20 éves színházi és kulturális szervezői tapasztalattal rendelkezett.
A saját színházi előadásokon kívül – minden évben minimum egy új bemutató – a teátrum vendégelőadásokat is fogad, valamint fellépési lehetőséget biztosít a helyi művészeti együtteseknek.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.

Ügyvezető: Tompa Gábor
Telefon: +36 20 441 0659
E-mail: info@kvartelyhaz.hu; tompagabor@kvartelyhaz.hu

Honlap: kvartelyhaz.hu

Kvártélyház

József Attila Városi Tagkönyvtár

2013 óta a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár tagintézménye a József Attila Városi Tagkönyvtár, amely a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központban található, Zalaegerszeg Landorhegyi városrészében.

1963-ban Nyakasné Túri Klára könyvtáralapítói tevékenysége nyomán 1981-től az egykori polgármester, Zalaegerszeg város díszpolgára Dr. Gyimesi Endre vezette a városi könyvtárat.
Őt Nitsch Erzsébet követte, aki átélte a jelentős olvasási paradigmaváltási folyamatokat a könyvtár élén.
Jelenlegi tagintézmény vezetője Csaplár-Nagy Franciska.

2023-ban ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját a József Attila Városi Tagkönyvtár, amely alkalom lehetőséget adott arra, hogy a könyvtár visszatekintsen a fejlődés állomásaira, az elődök munkájára, az olvasói igények változásaira.
Az ünnepségen is elhangzott szlogent: „A könyvtár több mint gondolnád.” is igazolja ezen több évtizedes évforduló.
A 60 év alatt ugyan gyökeresen megváltoztak az olvasás eszközei, a könyvek mellett a digitális világ nyert teret, erre pedig a városi könyvtár munkatársai jó érzékkel reagáltak, amikor a közösségi rendezvényekre, az internet adta plusz lehetőségek kihasználása felé fordultak.

A városi könyvtár mellett 25 éve működőik a JAVK Olvasóinkért Alapítvány is , melynek elnöke a Zalaegerszegért-díjas Hartmann Miklós. Az alapítvány célja táborok, versenyek szervezésével elősegíteni elsősorban a diákokat abban, hogy a könyvtár által tájékozott, művelt emberekké váljanak.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.
E-mail: javtk@dfmvk.hu
Telefon/Fax.: +36 92/596-830; +36 92/596-831

Nyitva tartás:
hétfő: 12.00-18.00
kedd-péntek: 9.00-18.00
szombat: 8.30-12.00

Honlap: www.javk.hu

József Attila Városi Tagkönyvtár

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Zalaegerszeg

A Magyar Olajipari Múzeum országos gyűjtőkörű szakmúzeum, melyet 1969-ben alapítottak azzal a céllal, hogy gyűjtse, feldolgozza, kiállításain és kiadványaiban bemutassa a magyarországi szénhidrogénipar több mint százéves történetét. 1993-ban átvette a Zsigmondy Vilmos Gyűjteményt, azóta nem csak a szénhidrogénipar, hanem a vízbányászat történeti emlékeit is gyűjti, őrzi. A múzeum a gyűjteményeibe került anyagot rendszerezi, nyilvántartja, tudományosan feldolgozza és kiállításaiban, kiadványaiban bemutatja.

A kiállítás leglátványosabb berendezései a zalai tájképhez szervesen hozzátartozó mókásan illegő-billegő olajszivattyúk, a himbák. Itt végre közelről is megfigyelhetjük ezeket a jellegzetes, bólogató, a kőolaj kitermeléséhez használt szivattyúkat. Kezdetben a zalai olajmezőkön is az olajtermelést a természetes rétegnyomást kihasználva végezték, azonban ennek csökkenése folytán egyre több kútnál kellett alkalmazni ezeket a mélyszivattyúkat.

A gázátadó és szivattyúállomásnál találjuk az 1979-es nevezetes zsanai gázkitörésnél megsemmisült műszerek megégett darabjait is. Talán még sokan emlékeznek az annak idején az egész országot lázban tartó gázkitörésre, a kigyulladt fúróberendezés gigantikus fáklyájára. Egy Répcelakon történt széndioxid robbanás emlékeit is megtekinthetjük itt.

Egy kicsit tovább haladva érünk a fúrótornyok különböző típusai közé, a legmagasabb egy 41 m magas Gulliver névre hallgató monstrum. A további ipartörténeti érdekességek közé tartozik egy 1938-as lyukbefejező berendezés vagy az önjáró, 40 tonna emelőkapacitású kútjavító-lyukbefejező berendezés.

Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeum szomszédságában lévő, 30.000 m2 területű állandó szabadtéri kiállításában a szénhidrogénipar (bányászat, feldolgozás, szállítás) műszaki emlékeivel, állandó kiállító termeiben az iparág technológiai folyamataival, történetével ismerkedhet meg a látogató. Szabadtéri szoborparkjában kiemelkedő műszaki szakemberek mellszobrait láthatjuk.

A kiállítótermekben a szénhidrogén-bányászattal kapcsolatos működő modellek, makettek és egy terepasztal a legszemléletesebb látnivalók. A témában alaposabban elmélyülők folyamatábrákon tanulmányozhatják a kitermelés folyamatait a kutatástól a felhasználásig.

A múzeum bejárati részénél egy kis szoborparkot alakítottak ki a magyar szénhidrogén-bányászat meghatározó alakjainak mellszobraival.

Gyűjteményei, valamint Dr. Papp Simon geológus, egyetemi tanár emlékére berendezett kis kiállítás a múzeum Zalaegerszeg, Wlassics Gyula utca 13. szám alatti épületében találhatók.


Kapcsolat

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca
Telefonszám: +36-92/31–632
E-mail cím: moim@olajmuzeium.hu

Nyitva tartás: április 1. – október 31., hétfő kivételével 10-18 óráig

Papp Simon emlékszoba

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-16 óráig

Zsigmondy emlékszoba

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.
Nyitva tartás: munkanapokon 8-16 óráig

Honlap: olajmuzeum.hu

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Zalaegerszeg

Tourinform Iroda

A Tourinform iroda 1998 óta várja a látogatókat, a turistákat és a városlakókat Zalaegerszeg szívében. A város fogadószobájaként működő iroda széleskörű információkkal, ingyenes kiadványokkal és hasznos tanácsokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. A turisztikai szakemberek segítenek megismertetni Zalaegerszeg nevezetességeit, és útba igazítják a vendéglátóhelyet vagy szállást keresőket. Hogy még tartalmasabban teljen a városban töltött idő, programokat ajánlanak az igényekhez és a korosztályhoz igazodva.

A tematikus, szervezett séták nagy népszerűségnek örvendenek a városban: az érdeklődők számos téma közül választhatnak, a klasszikus várostörténeti barangolástól kezdve a meghökkentő sztorikon át egészen a szerelmes történetekig. Aki játékosan, nyomról-nyomra, kalandosan szeretné felfedezni Zalaegerszeget, az iroda kalandfüzetei révén ezt is megteheti.

A Tourinform irodában arra is lehetőség nyílik, hogy a vendég szakértői segítséggel, a tematikus és országos prospektusok segítségével megtervezhesse hazai kirándulását, nyaralását. A betérők többféle katalógus és térkép közül választhatnak; települési, regionális és országos szinten egyaránt.

Ha valaki szeretne hazavinni magával egy kis „zalaegerszegit”, bátran választhat a Tourinform iroda árukészletéből: képeslapok, hűtőmágnesek, túratérképek, szakácskönyvek, gasztronómiai különlegességek, társasjátékok, foglalkoztató és színező füzetek, kulcstartók, albumok, könyvek, kézműves ajándéktárgyak és ékszerek egyaránt a repertoár részét képezik.

A Tourinform iroda kollektívája missziójának tartja Zalaegerszeg jó hírének erősítését, s egyúttal magukénak vallják a magyarországi Tourinform-hálózat jelmondatát, miszerint: „Szívvel és hozzáértéssel segítünk!”. Ennek érdekében az információs iroda munkája kapcsán szoros kapcsolatot tart fenn a város turizmusban érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, idegenforgalmi szolgáltatóival és az ország többi Tourinform irodájával is.

Szakmai díjak, elismerések:
A Tourinform iroda munkatársai folyamatosan dolgoznak azért, hogy rendhagyó ötletekkel, különleges marketing megoldásokkal hívják fel városunk turisztikai értékeire a figyelmet. Ezek közül a szakmai és kommunikációs versenyeken, megmérettetéseken többet is díjaztak, munkájukkal kiérdemeltek több szakmai elismerést is:
• A Zalaegerszeg titkai – Városkalauz a múlt tükrében c. prospektus a Turizmus Trend „Iránytű 2016” kommunikációs versenyén településmarketing kategóriában oklevelet kapott, valamint különdíjban is részesült a minőségi tartalomért.
• Az iroda a zalaegerszegi színezővel az „Iránytű 2017” versenyen településmarketing kategóriában bronz minősítést nyert.
• A Tourinform iroda alapításának 20. évfordulóján, 2018-ban Zalaegerszegért díjban részesült.
• A Városmarketing Iroda és a Tourinform iroda együttműködésének köszönhetően megújult formában érhető el a www.zalaegerszegturizmus.hu weboldal, mely a 2018-as MagyarországON turisztikai kommunikációs versenyen Arany minősítést kapott.
• 2020-ban a Tourinform iroda gondozásában megjelent kisiskolásoknak szóló zalaegerszegi foglalkoztató füzet, valamint a szabadulószobák mintájára készült városfelfedező kalandjátékok, Belvárosi nyomozás – A szobor titka és Állati nyomozás címmel érdemelték ki a Magyar Marketing Szövetség Városmarketing Gyémántdíját.
• 2023-ban szintén Városmarketing Gyémántdíjban részesült a Tourinform iroda. Ez alkalommal a nagy népszerűségnek örvendő ZEGtivity társasjátékukat díjazták.
• 2023 decemberében az iroda vezetője Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjat vehetett át, mely a turisztikai szakma legmagasabb állami elismerése.

A zalaegerszegi Tourinform iroda kollektívája mindig is a turisták színvonalas kiszolgálására helyezte a legfőbb hangsúlyt, mint azt az elmúlt évek szakmai eredményei is bizonyítják. Minden tudásukkal arra törekednek, hogy az irodához forduló turistákat és városlakókat megfelelően tájékoztassák Zalaegerszeg, Zala vármegye és az ország turisztikai értékeiről. Ezt az ars-poétikát a jövőben is folytatni kívánják.


Elérhetőségek:

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4-6.
Telefon: +36 92/316-160
Email: zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 8:30-16:30
—————————

Szezonban: május 15. – szeptember 15.
hétfő-péntek: 8:30 -17:30
szombat-vasárnap: 8:30 -14:00

Honlap: zalaegerszegturizmus.hu

Tourinform Zalaegerszeg

Képgaléria:

Göcseji Falumúzeum

A Göcseji Falumúzeum, az ország első szabadtéri néprajzi múzeuma, a várost átszelő Zala folyó holtága és egy régi vízimalom körül alakították ki. A skanzen faluját közel harminc település épületeiből és tárgyaiból építették fel úgy, hogy egy 19. századi göcseji települést rekonstruáltak.

A zalaegerszegi skanzen egyfajta esszenciája a Göcsejnek, az ország egyik legarchaikusabb tájegységének, mely a XX. század közepéig szinte érintetlen elzártságban létezett. A falumúzeum látogatója egy meseszerű világba érkezik.

A Göcseji Falumúzeum hazánk legelső szabadtéri néprajzi múzeuma, melyet 1968-ban alapítottak. A látogatók néhány percnyi sétával a belvárosból egy olyan világba, ahol a hajdani élet mutatkozik meg.

Az intézmény egyik fő célkitűzése a környezettudatos nevelés, mely a háztáji kertekben, a „Zöldösvény-Tanösvény”-ben és a halmegfigyelő állomásban is megnyilvánul. A Göcsejre jellemző egyszerű motívumokat láthatjuk az oromzatokon, homlokzatokon, az emberléptékűség jellemzi magát a múzeumot is, mely – programtól függően – fél vagy akár egész napos időutazásra hívja vendégét. A skanzen Zalaegerszeg szeretett és féltett kincse, az olaiak sétakertként is szeretnek rá gondolni.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca
Telefon:92/703-295
E-mail: muzeum@zmmi.hu

Honlap: gocsejiskanzen.hu

Göcseji Falumúzeum

Apáczai Csere János Művelődési Központ

Zalaegerszeg kertvárosi városrészében működő Apáczai Csere János Művelődési Központ 1986-ban iskolának és óvodának épült.
Két évvel később, 1988-ban bővült az épület, s immár a közművelődés, s benne a könyvtári szolgáltatás is csatlakozott a kínálathoz.
Ugyanezen évben vették fel az Apáczai Csere János nevet is.

Az Apáczai Csere János ÁMK tornaterem felújítása a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Program VI. ütemében valósult meg 2023-ban.
A beruházás részeként megvalósult az öltözők és a vizesblokk felújítása, a nyílászárók cseréje, a tetőszigetelés, valamint az Elektors rendszer felújítása, a világító testek cseréje.

Az ÁMK épületének részei:

Aula

Funkciója: konferenciák, színházi és egyéb előadások, zenés-táncos rendezvények megtartása
Területe: 162 nm
Befogadóképesség: 294 fő; 6,2 x 5 m színpad, 200 ülőhely
Elhelyezkedése: földszint
Bérleti díj: bruttó 23.000 Ft/óra
Bérleti díj technikai eszközökkel: bruttó 30.000 Ft/óra
Egyéni igény szerint hang, illetve fénytechnikai csomagot összeállítása

Földszinti előtér (Zsibongó)
Funkciója: rendezvények, edzések, táncoktatás megtartására alkalmas
Területe: 150 nm
Befogadóképesség: 70 fő
Elhelyezkedése: földszint
Bérleti díj: bruttó 5.500 Ft/óra

Klub
Funkciója: előadóterem beépített projektorral, vetítővászonnal, konferenciák, klub foglalkozások megtartására alkalmas
Területe: 100 nm
Befogadóképesség: 70 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 7.000 Ft/óra
Bérleti díj technikai eszközökkel: bruttó 8.000 Ft/óra

Kiállítótér
Funkciója: kiállítások, rendezvények, előadások megtartására alkalmas
Területe: 100 nm
Befogadóképesség: 100 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 5.800 Ft/óra

Klub és Kiállítótér együtt
Funkciója: előadóterem beépített projektorral, vetítővászonnal, hangfallal, kiállítások, konferenciák, rendezvények, előadások megtartására alkalmas
Területe: 200 nm
Befogadóképesség: 200 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 11.000 Ft/óra

Kis Előadó
Funkciója: előadóterem, csoportfoglalkozások megtartására alkalmas
Területe: 48 nm
Befogadóképesség: iskolarend-szerűen berendezve 25 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 4.000 Ft/óra

Tükrös terem
Funkciója: sportfoglalkozások, táncórák, csoportfoglalkozások megtartására alkalmas
Területe: 60 nm
Befogadóképesség:  20-25 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 5.000 Ft/óra

Tornaterem
Funkciója: sportfoglalkozások öltözővel, zuhanyzóval felszerelve
Területe: 553 nm
Befogadóképesség: 204 fő
Elhelyezkedése: földszint
Bérleti díj: Felújítás alatt! Jelenleg nem bérelhető!

Előadó I.
Funkciója: előadóterem beépített projektorral, vetítővászonnal, csoportfoglalkozások megtartására alkalmas
Területe: 61 nm
Befogadóképesség: iskolarend-szerűen berendezve 40 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 5.000 Ft/óra
Bérleti díj technikai eszközökkel: bruttó 6.000 Ft/óra

Előadó II.
Funkciója: előadóterem, csoportfoglalkozások megtartására alkalmas
Területe: 61 nm
Befogadóképesség: iskolarend-szerűen berendezve 40 fő
Elhelyezkedése: emelet
Bérleti díj: bruttó 5.000 Ft/óra

Művelődési Ház
Funkciója:  rendezvények megtartására alkalmas (előtér, fogadópult, ruhatár, közlekedő terek, Aula, Földszinti előtér (Zsibongó), Galéria)
Területe: 750 nm
Befogadóképesség: 300 fő
Bérleti díj: bruttó 38.000 Ft/óra
Bérleti díj technikai eszközökkel: bruttó 48.000 Ft/óra
Egyéni igény szerint hang, illetve fénytechnikai csomagot állítunk össze.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
Telefon: +36 (92) 511-210
Fax: +36 (92) 511-211
Email: apaczai.titkarsag@gmail.com

Honlap: kereszturyvmk.hu/teremberles/apaczai-csere-janos-muvelodesi-kozpont

Apáczai Csere János Művelődési Központ

Göcsej Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termékpiac

A belváros szívében található Piactér funkciója több, mint száz éve a piaci értékesítés. Vágóhíd, hentesek, majd a kiskereskedői vásárok helyszíne.

A régóta működő piac szomszédságában, vele egy egységet alkotva került megépítésre a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac.

A „Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen” projekt két finanszírozási konstrukció keretében került megvalósításra: az egyik része, „Helyi Termelői és Kézműves Piac kialakítása Zalaegerszegen” című -TOP-6.1.3-15-ZL1-2016-00001 kódszámú projekt megteremtette a helyi termelők és kézművesek számára a piacra jutásuk infrastrukturális hátterét. A projekt másik, „Göcseji Tudásközpont” című TOP 6.1.4-16-ZL1-217-00003 kódszámú turisztikai részében pedig a termelők és kézművesek termékeit, tudását, tapasztalatait felhasználva olyan Göcseji Tudásközpont került kialakításra, amely információkat kínál a Zalaegerszeg és vonzáskörzetében élőknek és az idelátogató turistáknak a helyi termékek előállításának módjáról, a göcseji hagyományos paraszti gazdálkodásról, lehetőséget biztosítva a helyi hagyományok éltetésére, az „ősi” tudás átadására.

Folyamatban van a tankonyha berendezése és az étterem üzemeltetőjének kiválasztása, viszont a zalai gyógynövények tudástárának kialakítása még várat magára.

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac 2022. április 9-én, a Húsvéti Vásárral nyitotta meg kapuit.

Kiváló minőségű, helyben termelt élelmiszer alapanyagok és a belőlük feldolgozott termékek várják a vásárlókat, a termelői piacon. Az árkádok alatt működő kisboltokban helyi termelők értékesítik saját, a régi ízvilágot visszaidéző húsipari termékeiket, valamint különféle házi, kovászolt kenyerek-, és alkalmanként változó egyéb kemencés termékek is kaphatók.

Kézműves pékáruk-, és helyi termékek széles választéka, valamint a belőlük készített szendvicsek és egyéb finomságok várják a Szövetkezeti boltba betérőket.  Az emeleten működő három, nyitott kézművesműhelyben – keramikus, szövő, nemezelő, csipkeverő, mandala festő, foltvarró, horgolás-makramé készítő, bőrdiszműves, textilszobrász, kosárfonó – dolgoznak felváltva. Rendszeresen tartanak bemutatókat és képzéseket, melyekre szeretettel várnak minden érdeklődő gyermeket és felnőttet.

A kiállítótérben a göcseji falvakat, a régi-, és napjainkban is meglévő hagyományokat, a népi kismesterségeket és a kézműves remekeket bemutató időszaki tárlatok tekinthetők meg. A 60 fős, korszerű előadóterem az átörökítés és a tudásátadás helyszíne. Kézműves foglalkozások, fajátékok, mászókává alakított parasztszekér várja a gyermekeket a népi játszóházban.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Piac tér 3.
Telefon: +36-20/372-3556; +36-20/374-1086
E-mail: info@gocsejitudaskozpont.hu

Honlap: gocsejitudaskozpont.hu

Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac

Korona Szalon

A néhai Korona Szálló a történelmi belváros egyik meghatározó, azonban leromlott állapotban lévő műemléki épülete volt. A ház 1858-ban épült, és Zöldfa vendéglő néven kezdte meg működését, neve később Koronára változott és szállóként is funkcionált. Rangos eseményeknek, társasági összejöveteleknek adott otthont; Kaszinó, Társaskör és más egyesületek is működtek benne.

Földszinti részei magántulajdonban vannak, az emeleti helyiségek viszont az önkormányzat tulajdonát képezik. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem történt érdemi felújítás, 1959-ben ugyan helyreállították az épületet, de a korabeli díszek eltűntek, vagy sérültek. A KISZÖV-székházban (ahogy az épületbe költöző táncegyüttes után az újabb időkben hívták a házat) már nem lehetett látni az egykori kályhákat, stukkókat, parkettát, sem pedig a mennyezetet díszítő kristálycsillárt. Ezeket a korabeli fotók alapján, egyedi gyártásban, az eredetihez hasonlóan lettek visszaállítva. A város célja az, hogy 2022 tavaszától egy igényes, kulturális- és közösségi térré váljon az épület, ahol a bálterem újra funkciót kap. Irodalmi- és zenés esteknek, illetve más, a helyszínhez illő eseményeknek adhat otthont ismét az épület. Teljes egészében megújult a bálterem gépészete, szellőztetőrendszere, világítása, padlózata és nyílászárói. Az épület közlekedőrészeit szintén helyreállították, a többi helyiségből pedig különféle kiszolgálóegységeket hoztak létre. Kialakítottak többek között büfét, ruhatárat, irodahelyiségeket, öltözőt, vizesblokkokat, próbatermeket és raktárhelyiségeket is. Megújult a főkapu – mely továbbra is bejáratul szolgál – ezenkívül a lábazattól a tetőszerkezetig az épület teljes homlokzata, beleértve a gépészetet és a szigetelést is.

Az épület a Modern Városok Program keretében, kormányzati támogatással újult meg 2022-re.
A felújítás után a Korona Szalon kulturális és közösségi funkciót kap.
Irodalmi estek, vonósnégyes koncertek, pódiumbeszélgetések, hangversenyek, kiállítások, konferenciák szerepelnek kínálatában.
A projekt összköltsége közel 550 millió forint. A felújítás során arra is ügyeltek, hogy a későromantika korát idéző stílusjegyek megmaradjanak a műemléki épületen. A felújítással újabb lépés annak érdekében, hogy a Kazinczy tér ismét a belváros egyik impozáns és rendezett helyszíne legyen.


Kapcsolat

Intézményvezető: Kelemen Attila
Email: koronaszalon.vezeto@gmail.com

Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kazincy tér 11.
Telefon: +36 30/452-5273
E-mail:koronaszalon.szervezes@gmail.com

Irodai nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00
Ügyfélfogadás egyeztetés szerint

Honlap: kereszturyvmk.hu/ksz

Korona Szalon Zalaegerszeg

Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház

Különleges épület vonja magára a figyelmet a Gébárti-tó szomszédságában. Első pillantásra kicsinek tűnik, ám ahogy belépünk az ajtaján, világossá válik: a szemünk igencsak megcsalt bennünket, hiszen egy tágas közösségi szoba és más helyiségek növelik a térérzetet.

Az udvarról nyílnak további alkotóműhelyek, a faműves-, a szálasanyag-feldolgozó-, a fazekas- és a hagyományőrző kovácsműhely. Az Y alakú házat 1982-83-ban építették fel egy kis dombocskán, így az alsó szint földfedéses, míg a felső emelet a tulajdonképpeni „földszint”.

A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház az egyetlen, egész éven át nyitva tartó népi kézműves „műhelyotthon” Magyarországon, ám abból a szempontból is kiemelkedik, hogy azon kevés építmények egyike, mely kimondottan alkotóháznak épült. Erről regélnek a berendezési tárgyak is, azok a szőttesek, bútorok, használati eszközök, melyeket a ház voltaképpeni felépítői, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagjai alkottak. A múlt szeretete és a hagyományok tisztelete szinte tapintható a sajátos építményben, melyet mindenestül magukénak éreznek a kézműves alkotók – hogy a művészeknek szíve, a műalkotásoknak pedig lelke van, azt az odalátogató turisták és városlakók is megsejthetik.

A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház főként a kisgyermekes családok kánaánja, nem csoda, hogy a 2005 óta ősztől tavaszig havonta működő Nyitott Műhelygaléria program országosan is mintaként szolgált más alkotóházak számára. A kézművesház egyben székhelye a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének is.

A Gébárti Kézművesek Háza szomszédságában avatták fel a Kárpát-medencei Tradicionális Fa Sírjelek Emlékparkot, melyben jelenleg 106 fa fejfa reprezentálja őseink temetői kultúráját.


Elérhetőségek:
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti-tó 15470/A. Hrsz
Telefon: +36-92/312-744, +36-30/384-7575, +36-20/260-1429
E-mail: kezmuveshaz1918@gmail.com

Honlap: kereszturyvmk.hu/teremberles/gebarti-regionalis-nepi-kezmuves-alkotohaz

Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház