keresés a weboldalon

Zalaegerszegért díjjal kitüntetettek – 2022

Zalaegerszeg címer

Mátai Ferenc

Mátai Ferenc neve összekapcsolódik a színvonalas oktatással és a fiatalok nevelésével. Általános és középiskolás tanulmányit is Zalaegerszegen végezte. 1976-ban a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán matematika-könyvtár szakon tanult tovább, ahol szaktanári diplomát szerzett. Okleveleinek számét 1981-1982 között középfokú asztalitenisz edzői diplomával gyarapította. 1990-ben a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola számítástechnika kiegészítő szakára nyert felvételt, mely befejezése után további szakmai képzésekben vett részt.

1979-ben a zalaegerszegi Komját Aladár Fiúkollégiumban nevelőtanárként helyezkedett el. 1982-től a Landorhegyi Általános Iskolában folytatta munkáját, ahol szaktantárgyainak oktatása mellett osztályfőnökként is tevékenykedett.  Nevéhez fűződik a szakosított számítástechnikai képzés kialakítása és működtetése is, melyet komoly szakmai sikerként könyvelhetett el.

2003-2004 között a Landorhegyi Integrált Általános Iskola igazgatójaként sikeresen és lelkiismeretesen szervezte meg az összevonás adta új feladatokat, kialakított a létesítmény irányításának és menedzselésének irányvonalait. 2022-ben igazgatóként vonult nyugdíjba az iskolából.

Számos szakmai tanulmány és publikáció kapcsolódik a nevéhez. 2010-ben. Genius Apáczai Diploma díj bronz fokozatával jutalmazták szeretetteljes nevelői, eredményes oktatói munkájának elismeréséül.

A város oktatási és nevelési életében betöltött kimagasló szerepéért Zalaegerszegért díjban részesült 2022-ben.

Képgaléria:

Videógaléria:

Kozáry Ágnes

Zalaegerszegen született 1966. szeptember 28-án, édesanya példáját követve 1983-ig kosarazott, majd a későbbiekben a futást választotta sportágává, és az évek során Magyarország egyik legjobb atlétanőjévé vált.

Kozáry Ágnes versenyzői pályafutása során hű maradt Zalaegerszeghez, hiszen 1980-tól a ZTE, illetve a ZTE Építők, majd 1992-től a Royal Sped-ZAC atlétájaként érte el a sikereit.

Első figyelemreméltó felnőtt eredményét 1986-ban érte el, amikor a Gáspár Katalin, Ács Judit, Kozáry Ágnes, Majsa Rita összeállítású ZTE 4*200-as váltóban országos bajnoki címet nyert.

Ő volt az első sportoló aki zalaegerszegi egyesület tagjaként indult olimpián, Barcelonában. Kiváló teljesítményét az eredményei sem tükrözhetnék jobban: 4*100 méteren háromszoros, 4*200 méteren négyszeres, 4*400 méteren kétszeres országos bajnok, valamint háromszor is megválasztották Zala megye legjobb női sportolójának.

Az aktív sportolás abbahagyása után  20 évig a Zala Megyei Atlétikai Szövetség FB elnöke volt, majd önkéntes tevékenységét a Zalaegerszegi Atlétikai Club (ZAC) FB, később a ZAC elnökségi tagjaként folytatta.

Kozáry Ágnes Zalaegerszeg első, valódi saját nevelésű olimpikonja, világbajnoki, Európa bajnoki résztvevője, valamint sokszoros felnőtt válogatott és magyar bajnok atlétája. Az 1992.évi barcelonai olimpia 30.évfordulóján a Zalaegerszegért nyújtott példaértékű munkájáért 2022-ben „Zalaegerszegért Díj”-ban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Dr. Buktáné Dr. Hetesi Magdolna

Dr. Buktáné Dr. Hetési Magdolna Szegeden született, ahol általános iskolai tanulmányait végezte, majd a középiskolai érettségi vizsgát a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban tette le. Ezt követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán folytatta tanulmányait, majd első munkahelye a szegedi Közforgalmú Gyógyszertár volt.

Házasságkötés után orvos férjével mindketten Zalaegerszegen helyezkedtek el, ahol a zalaegerszegi Közforgalmú Gyógyszertárban vállalt állást. A későbbiekben 2 éven keresztül megbízásból Líbiában dolgozott.

Hosszú éveken keresztül a Zala Megyei Gyógyszertári Központ egyik közforgalmú gyógyszertárának vezető helyettese volt. Kiemelkedő munkájáért több alkalommal is kiváló dolgozó kitüntetésben részesítették. 1989-ben elnyerte a társadalombiztosítás, mai nevén Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár főgyógyszerészi álláshelyét, ahol később osztályvezető, majd irodavezető lett, innen vonult nyugállományba is.

Szakmai munkáját több alkalommal állami kitüntetésekkel is elismerték, így birtokosa a Szent Kristóf éremnek és a Szent Kristóf plakettnek is.

Egész életében fontos volt számára, hogy másokon segítsen akár az elesetteken, vagy akinek valamilyen problémája volt. Aki valamilyen segítségre szorult az életben, próbált mindig a lehető legmegfelelőbb módon anyagi, lelki vagy bármilyen támogatást nyújtani számára. Ezeket a célokat szolgálja tulajdonképpen a mostani tevékenysége is.

Jelenleg is aktívan részt vesz a zalaegerszegi közéletben, tagja a Gyógyszerész Kamara Etikai Bizottságának, pénzügyi vezetőként tevékenykedik a Zalaegerszegi Katolikus Karitászban. Az aktuális társadalmi és gazdasági kérdések megoldásában is részt vállal, a Keresztyén Demokrata Szövetség és a CÖF oszlopos tagja. Zalaegerszeg értékeinek, hagyományainak, kulturális emlékeinek megőrzése érdekében civilszervezetekben is tevékenykedik.

2022-ben „Zalaegerszegért Díj”-ban részesült Zalaegerszegért és a város hírnevéért végzett és mai napig és végzendő alázatos munkájáért.

Képgaléria:

 

Videógaléria:

Béres Katalin

Béres Katalin a Göcseji Múzeum főmuzeológusa, 1938 óta az intézmény dolgozója, történelem szakos előadó, könyvtáros, új- és legújabbkori történész. Tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi karán végezte.

Munkatársaival a Göcseji Múzeumban rendkívül széles körű tájékozottsággal rendelkezik, kreatív ötletek, nívós publikációk jellemzik szakmai munkáját, mint például „Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Zala megyében”, „Kossuth Lajos és Zala megye kapcsolata”, Zala megye ezer éve”, „Kultrális élet Zalaegerszegen, 1920-1945”. Béres Katalin szerzői munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város első írásos említésének 770-ik évfordulója alkalmából megjelent kötet összeállításához, melyben „A két világháború közti időszak” című fejezetet írta.

A kollektíva szíve és motorja, megbízható és kiemelkedő színvonalú munkáját 2004-ben a Wellmann Imre-emlékéremmel ismerték el, az évben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet is megkapta.

Számos nagysikerű és reprezentatív kiállítás kötődik a nevéhez. Publikáció folyamatosan jelennek meg a zalai kiadványokban, mint a Zalai Múzeum, a Zalai gyűjtemény, a Pannon Tükör, illetve a Zala Megye ezer éve. Gyűjteménygyarapító tevékenysége Zalaegerszeg történetének a 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő szakaszára koncentrál. A városba látogató érdeklődők a Göcseji Múzeumban megtekinthetik a megújult, interaktív várostörténeti kiállítást, melynek megalkotásában hatalmas részt vállalt Béres Katalin. A kiállítás kronologikus sorrendben mutatja be Zalaegerszeg hajdani és mai polgárainak évszázadokon átnyúló történetét, különös tekintettel életmódjukra, a mindennapjaikra, a viseletükre, a munkájukra és a mindenkori szórakozási lehetőségekre.  A Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület tagja és a Magyar Múzeumi Történész Társulat elnökségi tagja.

Képgaléria:

Videógaléria:

Babják Zoltán

Babják Zoltán 1972. február 23.-án született. 1978 és 1988 között a Makkosjánosi Középiskola tanulója volt. 1989-ben felvételt nyert a Kijevi Könnyűipari Technológiai Főiskolára. 1994-ben mérnöki szakon diplomázott.

1992-től kezdődően – főiskola tanulmányaival párhuzamosan – a kijevi „Budapest” ukrán-magyar vegyesvállalat menedzsere volt. 1997-től a Bihari András vezette Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyetteseként tevékenykedett. 2002 júniusától Gajdos István parlamenti képviselő referense volt, 2002 októbertől pedig Zsupán József, Beregszász polgármesterének első helyettese. 2005-től a Bumeráng Kft. turisztikai vállalkozás, majd 2008-tól a Club Thermal Peregium Kft. utazási iroda igazgatója lett.

2010-ben megválasztották a Beregszászi Városi Tanács képviselőjévé. 2015-től a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulásának elnöke. 2013. áprilisától Beregszász polgármesterének első helyetteseként dolgozott, majd 2013. júniusától Beregszász polgármestere lett. 2020. október 25-én a Beregszászi kistérség polgármesterének lett megválasztva.

Beregszász és Zalaegerszeg között hivatalos testvérvárosi kapcsolat 2007-ben jött létre. Rendszeressé váltak a közös programok, a két város kiemelt rendezvényeinek látogatása, küldöttségek fogadása, egymás értékeinek, történelmének megismerése. A két város közötti kapcsolat elmélyítésében Babják Zoltán polgármesterként jelentős szerepet vállalt.

A 2022-ben történt események kapcsán a balsorsban a kötél, ami a testvérvárosunkkal összeköt minket, még szorosabb és erősebb lett. A nehéz időkben is még szorosabb egységbe kovácsolódtunk a kárpátaljai testvéreinkkel és a város, valamint a zalaegerszegi lakosok a tőlük telhető legnagyobb mértékben segítik őket.

2022-ben a városért nyújtott példaértékű tevékenységéért „Zalaegerszegért Díj”-at vehetett át.

Képgaléria:

Videógaléria:

Németh László

Németh László, a Zrínyi Miklós Gimnázium nyugalmazott tanára, igazgató-helyettese, aki 1975-től, az egyetem befejezésétől dolgozott a gimnáziumban. Szaktanári munkája mellett 1980 és 1988 között az intézmény levelező tagozatát vezette, 1988 és 2001 között pedig már, mint igazgatóhelyettes segítette a gimnázium eredményes működését. A tanári pályán eltöltött 36 éve során mindkét szaktárgyát tanította. Mind a fizika, mind a matematika csoportok képzésével részese volt az intézmény 1979-től vállalt fakultatív rendszerű oktatásának. 1986-tól az újraindított, speciális matematika osztályokban oktatott matematikát, valamint rendszeresen tartott megyei szintű foglalkozásokat, tehetséggondozó szakköröket. Az intézmény mind a mai napig sajátjának, ennek értelmében kiemelet feladatának tartja a kivételes tehetségű diákokkal való intenzív foglalkozást.

A díjazott az iskola helyettes vezetőjeként elsősorban az oktatás szervezési feladataival (napi feladatok, versenyek, közép- és emeltszintű érettségi), a munkaközösségek tevékenységének segítésével és felügyeletével, statisztikai adatszolgáltatással foglalkozott, de munkaköre részévé vált a gimnáziumot segítő alapítványok kuratóriumi tagsága, az évkönyv és egyéb iskolai kiadványok szerkesztése is.

Közreműködője volt az országos Arany János Tehetséggondozó Program előkészítésének, 2001-től pedig a program felelőseként segítette a gimnázium ez irányú oktató-nevelő tevékenységét. Vezetői munkája mellett szaktárgyainak oktatását is mindvégig fontosnak tartotta. Több szakmai továbbképzésen (ELTE intenzív matematikából és fizikából, egyéb szakmai tanfolyamok, vezetői képzés, informatikai tanfolyamok) jutott újabb ismeretekhez, és kapott újabb impulzusokat.

Tanítványai mindkét szaktárgyából megyei, területi és országos versenyeken – OKTV, Arany Dániel matematikaverseny, Mikola Sándor Fizikaverseny, KÖMAL feladatmegoldó versenyek – szereztek előkelő helyezéseket.

A gimnázium tantestülete 1998-ban az általa alapított Móra János-gyűrűvel jutalmazta a hosszú ideig végzett tehetséggondozó munkáját.

Németh László 2011-ben vonult nyugállományba, ez alkalomból a gimnázium közössége Zrínyi Emlékéremmel köszönte meg a 36 éven át az Alma Materért folytatott tevékenységét. Kapcsolata az intézménnyel azonban nem szakadt meg. Nyugdíjba vonulása után egy évtizeden át folytatott óraadói tevékenysége mellett 2011 októberétől a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány kuratóriumának elnökének választották, így a továbbiakban is kapcsolatban áll azzal a közösséggel, amelyért munkája során dolgozott.

Németh László Zala megye, Zalaegerszeg és a gimnázium történetének egyik meghatározó tanáregyénisége. Élete, munkája példa a diákok és a kollégák előtt. A matematika és fizika tantárgyak eredményes oktatása, népszerűsítése, vezetői tevékenysége mellett mindig fontosnak tartotta a rábízott fiatalok harmonikus nevelését. Mindezen érdemei elismeréseként 2022-ben Zalaegerszegért díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Hartmann Miklós

Hartmann Miklós, a Kereskedelmi és Iparkamara volt főtitkára, a Tiéd a Város Egyesület első elnöke, valamint a Gógán-hegyi településrészi önkormányzat tagja. A város civil életének aktív és meghatározó alakja, aki a város gazdasági életében és közéletében betöltött szerepe, valamint szakmai és irodalmi munkássága elismeréseként kapta meg 2022-ben a Zalaegerszegért díjat.

A díjazott 1996-ban jogi szakokleveles közgazdász végzettséget szerzett, a már meglévő pénzügyi-számviteli, illetve külkereskedelmi szak-üzemgazdász, valamint mérlegképes könyvelői képesítései mellé. A Zalaiparker Vállalatnál, mint áruház igazgató-helyettes vezetői gyakorlatot szerzett. A közigazgatásban, fogyasztóvédelmi szakterületen is eltöltött 9 évet. 1988-tól már a Magyar Gazdasági Kamara Zala megyei referense, majd 1992-től a Zala Megyei Kamara igazgatója lett. 1995-től pedig a közjogi Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásakor megyei főtitkári feladatokkal bízták meg. Munkája során a vállalkozások működése, valamint a gazdaságszervezés területén szerzett nemzetközi tapasztalatokat és kapcsolatokat, amelyek egyaránt segítették a megye és a megyeszékhely fejlesztését.

1998-tól a közép és emelt szintű szakképzésben vállalt feladatot, főállásban gazdasági tárgyakat oktatott, minisztériumi megbízásból pedig vizsgaelnöki feladatokat is ellátott.

Ezen munkássága mellett 2011-es nyugdíjba vonulásáig egyéni vállalkozást is működtetett, amely üzleti tanácsadással, beruházásokkal, illetve vagyongazdálkodással foglalkozott.

Nyugdíjba vonulását követően is aktív szereplője és meghatározó alakja Zalaegerszeg város civil életének. 10 évig volt a megyei polgárőr szövetség gazdasági vezetője, nyugdíjas éveire pedig a lakókörnyezetében lévő polgárőr egyesület szervezője lett, ezzel segítve munkájukat. A saját településrészének, Gógán-hegynek önkormányzati elnökségében jelenleg is segíti a helyi fejlesztések megvalósulását, továbbá támogatja a nehéz sorsú tehetséges fiatalokat és a rászorulókat.

Politikai szerepvállalását illetően 2019 és 2022 között a Tiéd a Város Egyesület elnöke volt. A díjazottnak több nagysikerű kortörténeti könyve jelent meg, amely országszerte ismertté tette. Ezenfelül jelenleg is a József Attila Városi Könyvtár Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint tagja az Ókortudományi Társaságnak.

 

Képgaléria:

Videógaléria:

Nyugdíjas Pedagógus Egyesület

Az egyesületet, amelynek célja Zalaegerszeg város nyugdíjas pedagógusai részére kulturális és szakmai programok szervezése 1976-ban Szeglet Lajos, az akkori Kilián, a mai Liszt-iskola igazgatója alapította az ott dolgozó pedagógusok bevonásával. A kirándulásaik alkalmával azonban másokat is invitálták maguk közé, így kezdett terjedni a kör, s nőtte ki magát az egész várost átfogó Nyugdíjas Pedagógus Egyesületté.

1996-tól Oroszy Zoltán vezetése idején aztán a nem pedagógusok (hozzátartozók, ismerősök) is csatlakozhattak a tagsághoz.

Az egyesületet 2012 óta Iványi Ildikó vezeti, szervezi havi 2 találkozójukat, ismeretterjesztő előadásaikat, egészségmegőrző programjaikat, karitatív tevékenységüket.

Az egyesület által szervezett Szabadegyetemből nőtte ki magát a mai Senior Akadémia, annak elődjének tekinthető. Az egyesület életét még mozgalmasabbá és színesebbé teszi amióta az Idősek hónapját ünneplik. Ennek szinte minden versenyén, programján képviseltetik magukat.

A Klub jelenleg körülbelül 80 tagot számlál, akik tartják a kapcsolatot, a közösséghez tartozással is őrizve aktivitásukat.

Az egyesület kiemelkedő, példamutató közösségi tevékenysége, valamint az idősek érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként 2022-ben Zalaegerszegért díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 1957-ben alakult, mint kamarazenekar a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám zeneiskola tanáraiból, valamint a városban élő, hangszeres tudással rendelkező lelkes zenekedvelőkből. Később a helyi katonazenekarral kiegészülve szimfonikus zenekarrá bővült. 1991 óta egyesületi formában működik, 1998-ban pedig közhasznú szervezetként vették nyilvántartásba.

Több karmester állt az orkeszter élén, a leghosszabb ideig, 1971-től 2006-ig Gellért Zoltán vezette az együttest, akit rövid ideig 3 karmester Stauróczky Balázs, Janászek Ferenc és Pál János követett. 2012 őszéig Samu Sándor látta el a művészeti vezetői teendőket. 2012 októberétől pedig Pál János és Vörös István állnak a karmesteri pulpituson.  A zenekar vezetője jelenleg Tóth László.

Az évek során sok neves művésszel és vendégkarmesterrel játszottak együtt, úgy, mint például Medveczky Ádám, Jancsovics Antal, Ruha István, Szenthelyi Miklós, Kiss András.

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar rendszeresen fellép Zalaegerszeg város kiemelt rendezvényein. Minden évben tart koncertet a Zene Világnapján, október 23-án, adventkor, és májusban a Város Napján is. Ezen kívül több esti hangversenyt és ifjúsági koncerteket is szervez. A zenekar 2021-ben adott először szabadtéri filmzenei koncertet akkor még a Kertmoziban, amelyet hatalmas érdeklődés, remek hangulat, valamint professzionális szervezés jellemzett. A nagy sikerre való tekintettel 2022-ben nagyobb helyszínen, a város főterén adtak show-elemekkel tűzdelt nagyszabású produkciót, tehetséges fiatalok felvonultatásával. A nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel szeretnék ezen eseményt minden évben megrendezni, ezzel is csalogatni a közönséget a zene iránti elköteleződés irányába.

Az elmúlt években több országban is vendégszerepeltek, köztük Zalaegerszeg németországi testvérvárosaiban, Kuselben és Marlban, valamint Ausztriában és Franciaországban is adtak már koncertet. Számos más meghívás mellett a zenekar a Nemzeti Filharmónia koncertsorozatában is több éve közreműködik.

Elsődleges feladatuknak tartják a klasszikus zene magas szintű ápolását hagyományos, esti hangversenyek megrendezésével. Továbbá küldetésüknek érzik a fiatalok bevezetését a klasszikus zene világába ifjúsági előadások szervezésével, éppen ezért több éven át zenés énekórákat is szerveztek az iskolákban.
A zenekar munkásságát 1987-ben Pro-Urbe, 2022-ben Zalaegerszegért díjjal ismerték el.2022-ben Zalaegerszegért díjjal ismerték el.

Képgaléria:

Videógaléria:

Dr. Kopeczky Ildikó

Több évtizedes lelkiismeretes, szívvel-lélekkel végzett, egyúttal kimagasló szakmai munkája elismeréseként 2022-ben Zalaegerszegért díjban részesült Dr. Kopeczky Ildikó, csecsemő- és gyermekgyógyász, pulmonológus.

A díjazott 1970-ben végzett a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. A Zala Megyei Kórház gyermekosztályán kezdett el dolgozni. 1974-ben csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgát tett. 10 évig dolgozott a kórház csecsemőosztályán, majd 1985-től a gyermekosztályon folytatta munkáját. 1987-ben gyermekpulmonológiai szakvizsgát tett, és egészen 1992-ig ezzel kapcsolatos feladatokat látott el. Ezt követően főállású magánorvos lett a járóbeteg szakellátás végzése mellett.

Orvosi munkája mellett 33 éve vezeti elnökeként a Zalaegerszegi Asztma Klub Egyesületet és az egyesület tagjainak orvos-szakmai tanácsadója is egyben. Emellett pedig más civil szervezetek egészségügyi rendezvényeinek évtizedek óta résztvevője, előadója. 2016 óta a Légzőszervi Beteg Gyerekekért Alapítvány elnöke.

Elévülhetetlen érdemei vannak az asztmás gyerekek és családjaik támogatásában, táborok szervezése, valamint egészségre nevelési életmód programok kidolgozása mellett.

A gyógyítás és orvosi munkája mellett is folyamatosan képezi magát, homeopátia és írisz diagnosztika tárgyú képzéseket hallgatott. Emellett a soft lézer és a mágnesterápia terén is jártasságot szerzett.

Legfőbb emberi tulajdonságnak a tisztességet és a tisztességgel végzett munkát tartja, mindig is ezen szemlélet jegyében dolgozott.

A díjazott elmondása szerint a legfőbb érték az egészség, ezért mindent meg kell tenni annak megőrzése érdekében. Ügyelni kell rá, hogy gyermekeink és környezetünk is egészséges legyen.

Képgaléria:

Videógaléria: