keresés a weboldalon

Tanácsadók

Zalaegerszeg címer

Velkey Péter

Szülővárosában, Cegléden végzett középiskolai tanulmányai után a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett általános iskolai és középiskolai magyar nyelv és irodalom, illetve ének-zene szakos tanári diplomát.

Tanított Debrecenben, majd Budakalászon, ezt követően 1993-tól Zalaegerszegen, ahol a Munkácsy Mihály Szakközépiskola igazgatóhelyettesi feladatait is ellátta.

1999-ben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Művelődési Osztályának vezetésével bízták meg, amely feladatát 2022-ig látta el.
A 23 év alatt az Osztály feladat- és hatásköre többször is bővült, hiszen a kultúra-közművelődés, közoktatás-köznevelés mellé társult előbb a sportágazat, majd a szociális ágazat és az egészségügyi alapellátás területének felügyelete, irányítása is.

2003-tól a mai napig közoktatási szakértőként is számtalan feladatot látott el, hivatali munkáján belül kiemelt területként kezelte a kulturális ágazat fejlesztését újszerű innovációkkal és programok támogatásával.

2022. augusztus 1-jétől Zalaegerszeg polgármesterének kulturális főtanácsadójaként dolgozik.

Tolvaj Márta

1956. október 11-én született Csödében. 1956. novemberétől él Zalaegerszegen. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait követően diplomát és több képesítést is szerzett.

Sok éves vezetői és szakértői tapasztalattal rendelkezik, többek között a Kereskedők és Vendéglátók Zalaegerszegi Egyesületének elnöke volt, részt vett a Zala Megyei Munkaügyi Tanácsban, ZMJV Önkormányzata Gazdasági-, és a Műszaki Bizottságának tagja volt, valamint 1998 és 2010 között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város önkormányzati képviselőjeként szolgálta a várost.

2014 és 2019 között Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármesteri feladatait látta el. Felelős vezetője volt az önkormányzat szociális-, és lakás ügyeinek, a civil kapcsolatoknak, hozzá tartozott a turisztikai terület, a Helyi Termelői Piacot megvalósító projekt, valamint a Falumúzeum fejlesztése is.

2019 óta önkormányzati főtanácsadóként segíti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterét az önkormányzat szociális- és lakás ügyeinek koordinálásában, a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac, valamint a Falumúzeum projekt vezetésével. Feladatai közé tartozik még a fenntartó képviseletében a piac és a termelői piac működésének felügyelete, valamint közreműködik a vezetői döntések előkészítésében.

Cziborné Vincze Amália

2021 óta segíti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterének munkáját tanácsadóként.

Középiskolai tanulmányait a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Számvitel-gazdálkodás szakán, valamint főiskolai tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végezte el, ahol közgazdász, mérlegképes könyvelő végzettséget szerzett.

Eleinte üzemgazdasági elemzésekkel, statisztikai adatszolgáltatásokkal foglalkozott a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban, később revizorként, a közgazdasági osztály osztályvezető-helyetteseként az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzése is a feladatai közé tartozott. 2002-től osztályvezetőként többek között az önkormányzat költségvetésének tervezéséért és gazdálkodásának irányításáért felelt.

Példaértékű, elkötelezett munkáját 2004-ben a „Köz Szolgálatáért Érdemjel” bronz fokozatával, 2008-ban a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszttel méltatták.

2021-ben kimagasló tudásáért, szakértelméért, szorgalmáért, több évtizedes munkásságáért Zalaegerszegért Díjban részesült.