keresés a weboldalon

Kovács Károly Városépítő Program

Zalaegerszeg Nyugat-Magyarországi régió déli-részén, a Balaton térségének nyugati részén helyezkedik el. A város fekvése aktív lehetőséget biztosít a szomszédos országokkal történő gazdasági együttműködésre és infrastrukturális kapcsolatok fejlesztésére. A város jelentős egészségügyi-, felsőoktatási, közlekedési és gazdasági központ, ami számottevő ingázó munkaerő-forgalommal párosul, hiszen a városban foglalkoztatottak 40%-a főként zalaegerszegi járás településeiről érkezik.

A megyeszékhely a Zalai-dombság három tájának találkozásánál fekszik. A város délnyugati területei felkúsznak a Göcseji dombokra, középső és északi területei a Felső-Zala völgyben fekszenek, keleti területei pedig a Kelet-zalai dombság Söjtöri hátának vonulatain húzódnak. A város szerkezetét, fejlődésének lehetőségeit és határait mind a múltban, mind a jelenben domborzati adottságai alapvetően meghatározzák.

A város belterületi szerkezetére jellemző a történelmileg kialakult belső városrész, illetve az ehhez sugárirányú utakkal kapcsolódó további településrészek, amelyek régen önálló települések voltak. A terepadottságokból adódóan kialakult, jellemzően észak-déli nyomvonalak között csak kevés kapcsolat van, így ez a fajta „elszigeteltség” sajnos a környező településrészek közlekedését alapvetően befolyásolja.

Alapadatok:

  • Zalaegerszeg Megyei Jogú Város teljes területe 102,4 km2.
  • Zalaegerszegen összesen 542 névvel rendelkező útszakasz (út, utca, tér, parkoló) van a belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi számmal rendelkező szakaszok, hegyi utak száma 327. Ez összesen 869 db önkormányzati út.
  • A városi úthálózat teljes hossza 520 km (215 km belterületen és 305 km külterületen). Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége kelet-nyugati irányban 528 km.
  • Meglévő kerékpáros létesítmények hossza: 30 km.
  • A járdák és gyalogutak hossza 225 km.
  • Önkormányzati közterületen lévő összes zöldfelület nagysága 1,5 millió m2.

Zalaegerszegen nagy igény jelentkezik a meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A különböző közlekedési eszközök (vasút, helyi és helyközi autóbuszok, személygépjárművek) megfelelő összehangolásához elengedhetetlen a meglévő közúthálózat kapacitásának bővítése, áteresztő képességének növelése.

A közúti infrastruktúrák gazdaságélénkítő, innovatív hatásúak, és mint ilyenek, a további ágazatokra is hatással vannak. Zalaegerszegnek olyan állapotú közutakra van szüksége, melyek jó szolgáltatási körülmények mellett biztosítják a településrészek közötti megfelelő közúti kapcsolatot. Visszatérő probléma a város közútjainak, köztereinek, gyalogjárdáinak állapota, karbantartása, a felújítások és beruházások ütemezése.

A város tömegközlekedéssel érintett fő gyűjtő útjainak egy része felújításra szorul, illetve a meglévő kapacitás növelése érdekében szükség van új alternatív nyomvonalak kialakítására.  A 74-es és 76-os főút elkerülő szakaszainak, valamint a belső tehermentesítő út I. és II. ütemének megépítésével a belváros forgalmi terhelése csökkent, ezzel együtt a belváros kelet-nyugati és észak-déli útvonalai túlterheltek, a reggeli és délutáni csúcsidőben jelentős torlódások vannak a városban.

Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan mértékű (városi úthálózat hossza 520 km, járdák és gyalogutak hossza 225 km), hogy annak üzemeltetése is nagy terhet jelent az önkormányzat számára, a fejlesztéseket pedig nagyobb volumenben csak és kizárólag külső, állami forrásokból lehet megvalósítani. A tervezett korszerűsítések növelik a város versenyképességét, a felújítások megfelelően szolgálják a helyi társadalmi elvárásokat, ezzel javítva a városban élők életminőségét.

A közelmúltban a zalaegerszegi polgárok körében végzett nagy volumenű közvélemény-kutatás kimutatta, hogy a lakosság számára az úthálózat fejlesztése prioritást élvez.

A projekt célja a fenti problémák kezelése és Zalaegerszeg közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése.

 

A projekt időtartama: 2020. április 01.- 2024. december 31.

A projekt bruttó összköltsége: 12,7 milliárd forint

A jelenleg hatályos Támogatói okirat szerinti projektelemek:

Belső tehermentesítő út III. ütem
Déli átkötő út fejlesztése
Utak, járdák, parkolók, közterek építése és felújítása
Közszolgáltatást végző önkormányzati cégek működéséhez új eszközök, gépek beszerzése
Közszolgáltatást végző önkormányzati cégek telephelyeinek infrastruktúra fejlesztése
Területszerzés
Tervezési és engedélyezési tevékenység, hatósági díjak
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
Műszaki ellenőrzés

 

Az Önkormányzatnak az elmúlt évtizedek legnagyobb, közlekedéssel kapcsolatos projektje a városközponton átvezető, jelenleg egyirányú Kosztolányi Dezső utca kétirányúsítása. Ezen fejlesztéssel a város tehermentesíti a párhuzamosan futó Kossuth Lajos utca forgalmát, és enyhíti a Zala Megyei Szent Rafael Kórház körüli közlekedési anomáliákat.

A projekt önkormányzati és állami részre bontott, az önkormányzati szakaszra vonatkozó beruházás befejeződött.

A Kosztolányi utca állami részének kétirányúsításával összefüggésben az Önkormányzat és a Magyar Közút NZrt. konzorciumi együttműködési megállapodást kötött.

 

Az Önkormányzat kezdeményezte a projektben a „Kosztolányi Dezső utca kétirányúsítása – állami útszakasz kivitelezése” projektelem beemelését a projektben megvalósítandó fejlesztések közé.