keresés a weboldalon

Pődörné Hajdu Ibolya Rozália

Zalaegerszeg címer
Zalaegerszegért díjjal kitüntetettekZalaegerszegért díjjal kitüntetettek - 2023

Pődörné Hajdu Ibolya Rozália

Pődörné Hajdu Ibolya Rozália Zalaegerszeg páterdombi városrészében nőtt fel, ott, ahol pályájának végén öt éven keresztül – nyugállományba vonulásáig – székhelyóvodai intézményvezetőként szervezte a térségben élő, illetve a rábízott gyermekek életkori és egyéni sajátosságokra kiemelt figyelmet fordító, játékos készség- és képességfejlesztését, valamint az iskolai évekre történő gondos szakmai felkészítését.

1988-ban munka mellett, levelező tagozaton szerzett felsőfokú óvodapedagógus végzettséget a Benedek Elek Óvóképző Főiskolán Sopronban. Tudását folyamatosan fejlesztette, előbb gyermekintézmény-fejlesztő (2005), majd közoktatási vezető pedagógus szakvizsgát szerzett (2013). 2016 óta pedagógus II. besorolással rendelkezik.

18 éves kora óta megszakítás nélkül az önkormányzati fenntartású gyermek- és családközpontú óvodapedagógia világában tevékenykedik. Pályafutása során a zalai megyeszékhelyen négy településrész (Belváros, Kertváros, Landorhegy, Páterdomb) hat óvodájában szolgálta a harmonikus, felelős és lelkiismeretes gyermeknevelés ügyét. 2012 és 2023 között intézményvezetői feladatokat is ellátott, koordinálva és segítve kolléganői pedagógiai munkáját, szakmai fejlődését és a pályán való előmenetelét, továbbá a rábízott intézmények biztonságos, gyermekközpontú, motiváló és toleráns környezetének erősítését, végül, de nem utolsósorban pedig az épületállomány jelenkor igényeihez igazodó infrastrukturális megújulását és bővítését.

Kisgyermekek nemzedékei nőttek fel aktív és példaértékű szerepvállalása, valamint mintaadó közösségformáló ereje révén – a Zalaegerszegi II. sz. Integrált Óvoda Radnóti úti Székhelyóvoda pedagógiai programjának nyitólapjain olvasható – Kodály Zoltán által megfogalmazott elvek szellemében: „Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömöt. De, hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik a javára, amit maga is kíván.”

Szakmai munkája során mindvégig hangsúlyos és inspiráló feladatként kezelte a rábízott, illetve az általa vezetett intézménybe beíratott kisgyermekek anyanyelvi, értelmi, művészeti, érzelmi és erkölcsi nevelésén túl a kortárs szocializációjuk elősegítését, valamint az esetlegesen meglévő szociális és kulturális hátrányok mérséklését. Pedagógiai gyakorlatában, és a nevével fémjelzett intézmények szakmai célkitűzéseiben és alapdokumentumaiban kiemelt szerepet kapott az egészséges életmódra és az egészségmegőrzés fontosságára nevelés, a környezettudatos magatartás-és viselkedésformák népszerűsítése, valamint a lakóhely és a szülőföld természeti, történelmi és kulturális értékeinek a megbecsülése és megóvása.

Pődörné Hajdu Ibolya a mély hivatástudattal végzett szakmai munkája mellett – köszönhetően családi neveltetésének, és a környezete fejlődéséért felelősséget érző belső indíttatásának – évek óta aktív lokálpatrióta tevékenységet folytat. 2014 óta tagja a Zala Megyei ’56-os Hagyományőrző Egyesületnek, melynek munkáját 2020 óta társadalmi megbízatású elnökségi tagként segíti, formálja. A civil szervezet életében a nemzedékek közötti kapocs szerepét tölti be, mellyel hivatott tovább vinni édesapja, a 2015-ben elhunyt – egykori 1956-os elítélt és meghurcolt – Hajdu Gyula egyesületi elnök közösségépítő munkáját, és az 1956-os forradalom hőseinek hiteles és méltó emléket állító szellemiségét. Az egyesület megbecsült tagjaként rendszeres résztvevője a városi és vármegyei rendezésű nemzeti ünnepekhez és gyásznapokhoz kapcsolódó megemlékezések koszorúzásainak és gyertyagyújtásainak.

Önzetlen, kitartó, értékközvetítő és közösségépítő óvodapedagógusi munkássága, valamint a gyermekek testi, lelki és személyiségfejlődésében meghatározó szerepet játszó nevelői és intézményvezetői pályafutásának elismeréseként 2023-ban Zalaegerszegért Díjban részesült.

Képgaléria:

Videógaléria:

Tartalom megosztása: