keresés a weboldalon

A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban

Zalaegerszeg cmer

A Projekt címe: „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban”
projekt azonosítószáma: TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
kedvezményezett neve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
a szerződött támogatás összege: 934.000.000 Ft
támogatás mértéke: 100 %
a projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2021. 03. 31.

A projektről:

A városban egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. Zalaegerszegen a város gazdaságának szüksége van az azt közvetlenül befolyásoló intézkedések, támogatások és szolgáltatások megszervezése érdekében közvetlen, belső megállapodásra, nevezetesen foglalkoztatási paktumra, mely elsősorban a munkaerőhiány kezelését célozza.

Átfogó célok: A munkanélküliség csökkentése, Zalaegerszeg MJV foglalkoztatási szintjének növelése, az önkormányzat, a foglalkoztatók és a képző intézmények partneri együttműködésének támogatása, fejlesztése.

Konkrét célok: Zalaegerszegi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő kereslet-kínálat összehangolása, a fejlesztésekhez szükséges képzések és munkaerő-igények összehangolása.

Célcsoportok:

1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség)
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
3. 50 év felettiek
4. GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYESE-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
7. Megváltozott munkaképességű személyek
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek
9. A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett s nyilvántartásba vett álláskeresők, akik a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők.
10. Inaktívak (Akik a programba vonás előtt kereső tevékenységet nem folytattak, nem regisztrált álláskeresők)

A projektben elvégzendő tevékenységek:

Előkészítési szakasz tevékenységei: projekt koncepció kialakítása, költségvetés tervezés, igényfelmérések, MT kidolgozása, partnerségi fórumok, konzorcium felépítése, támogatási kérelem összeállítása és benyújtása.

Megvalósítási szakasz tevékenységei:

  • „A” főtevékenység: Foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv, munkaprogram és projekttervek, vállalati igényeknek megfelelő képzések, együttműködési megállapodás, paktumiroda, ügyrend, munkaterv kidolgozása, irányító csoport létrehozása, kommunikáció és tájékoztatás, projektmenedzsment, képzések, tréningek
  • „B” főtevékenység: előszűrés, kompetenciák felmérése, hiányok azonosítása, előzetes kiválasztás, együttműködési megállapodás, egyéni fejlesztési terv, tréningek szervezése, képzések, mentorálás, további szolgáltatások, támogatott foglalkoztatás, tovább foglalkoztatás.

A paktumiroda működtetése:

A paktumiroda elhelyezésénél az önkormányzat törekedett a szolgáltatásokat igénybe vevő számára könnyen megközelíthető helyszínt választani. A fizikai elhelyezése mellett az iroda szolgáltatási körének igények szerinti kialakításával lehet biztosítani, hogy az iroda szolgáltatásai elérhetőek legyenek, és a vállalkozások, képzőintézmények, egyéb partnerek, az álláskeresők számára is érezhető, látható, hasznos szolgáltatást nyújtsanak.
A paktumiroda munkatársai a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzik, információkat gyűjtenek, továbbítanak, elvégzik a paktum portál folyamatos aktualizálást, tájékoztatást adnak a vállalkozók számára támogatási és hitel lehetőségekről, közvetítik a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és
hatóságok felé.

Szolgáltatási feladatok:

– információgyűjtés- és szolgáltatás a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről
– információgyűjtés- és szolgáltatás a pályaválasztásról, pályaorientációról
– a munkahelyteremtést, – és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújtása,
– partnerségi fórumok, rendezvények szervezése
– foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötletek kidolgozása, generálása
– szakértői tanácsadás a partnerek és a célcsoport számára
– a foglalkoztatási partnerség működésének szervezése.

A Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda (paktumiroda) címe: 8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 3-5/B fszt.1. Tel.: +36 92 707 621, Ügyfélfogadás: H-Cs: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00