keresés a weboldalon

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat

Városunkban régebben pezsgő diákélet volt a maga szervezeteivel és képviseleti elemeivel, amely aztán a sokarcú és felgyorsult társadalmi átalakulás közepette vesztett erejéből és lassan kikopott, úgy, hogy helyette – szerencsére csak rövid ideig – nem volt más alternatíva. A kilencvenes évek végére újra bontogatta szárnyait a fiatalok önszerveződése, majd legújabban a 2005. évtől datáljuk a Zalaegerszegi Városi Diákparlament, majd a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat megalakulását.

Az évente összehívott diákparlament által szavazással választott diák-polgármester, általános és középiskolai alpolgármester, jegyző és a képviselőtestület a közösségi tevékenységének kereteit a diákparlament által kidolgozott és elfogadott SZMSZ biztosítja.

A DÖK szerepe kettős: egyrészt összefogja, szervezi a város állandó és nappali (nem itt lakó, de itt tanuló) általános és középiskolás ifjúsági populációjának programjait, hol segítőként, gyakrabban kezdeményezőként fellépve.

A DÖK szervezésében Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ és az Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal szakmai és anyagi támogatásával, valamint pályázati forrásokból az évek során jó néhány kulturális, sport és ifjúsági prevenciós program sikeresen megvalósulhatott. Hagyományos adventi és Óévbúcsúztató programjaik ismertek, mint például a „Titkos Mikulás” adománygyűjtő akció, de a minden évben megrendezésre kerülő Városi Gólyaavató vetélkedő is nagy közkedveltségnek örvend, melynek fő célja, hogy a zalaegerszegi középiskolai oktatási intézményekben tanuló első éves diákokat közelebb hozzá egymáshoz, közösséget formáljon a város gólyáiból. Kulturális, műveltségi és retorikai vetélkedőket szerveznek, „Vitakonferencia” címen. A helyi média adásainak, beszámolóinak rendszeres szereplői aktualitások, érdekvédelem, programszervezés témákban.

A kulturális és sport rendezvények mellett a karitatív, a környezettudatos magatartásformák kialakítását célzó, a diák közéletiséget erősítő és prevenciós programok egyaránt jelen vannak az éves repertoárban. Kiemelkedő esemény a minden év áprilisában a Fiatalok Hete keretén belül, az Egyetemista Fesztiválhoz kapcsolódó Zalaegerszegi Városi Diáknapok 3 napos rendezvénysorozata. Itt a szórakoztató, sport és főzőprogramok mellett városházi hatalomátvételre és ünnepi közgyűlésre is sor kerül. Ez utóbbira a felnőttekéhez hasonló előterjesztésekkel készül a testület és azok végrehajtásáról lehetőség szerint gondoskodik. Előfordul, hogy napirendjeiket, értékes kezdeményezéseiket a felnőtt közgyűlés is tárgyalja, sőt több kezdeményezésük meg is valósult már, mint pl.: kamasz-felnőtt játszótér és gördeszka pálya létrehozása, ifjúságért díj alapítása, Caffe Mark program és a városi diáknapok könyvének elindítása, időkapszula elhelyezése, UNICEF Gyermekbarát Település pályázat benyújtása (mely címet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017 októberében el is nyerte) stb.

2013-ban Ifjúságért” díjat alapítottak a munkájukat kiemelkedően támogatók elismerésére. Ezt a díjat minden évben a diáknapok ünnepi közgyűlésén adják át és azt az általuk arra érdemesnek tartott felnőtt és kortárs ifjúságsegítő kaphatja meg. A diáknapok alkalmából olyan különleges produkciókban vállaltak irányító szerepeket, mint 2012-ben a több mint 6200 diákot megmozgató „Szeretünk Zalaegerszeg” élőlánc a belváros körülölelésével, vagy 2013-ban az 1000 fős „I love Zeg” monumentális élőkép megalkotása, valamint a már több alkalommal megrendezett „Aludj máskor” 24 órás vetélkedő. Mindezt azért, hogy minél inkább ráirányítsák a figyelmet a fiatalok értékeire, többek között a város iránti kötődésükre, szeretetükre.

Küldetésük fontos részének tartják a generációk közötti kapcsolatok ápolását, idős szervezetekkel való közös programokat, együttműködést. Ezért minden évben megszervezik az Idősek-Fiatalok vetélkedőjét, melynek keretein belül egy jó hangulatú délutánt töltenek együtt a Kertvárosi Nyugdíjas Klubbal, akik már csak úgy emlegetik a ZVDÖK tagjait, mint fogadott unokáikat.

Ügyesen és hatékonyan használják a városi televíziót és az egyéb információs csatornákat, az írott és elektronikus médiát is. A ZVDÖK mára folyamatosan aktualizált önálló portállal rendelkezik, amely a város honlapjáról egy linkkel közvetlenül elérhető. Saját facebook csoportjuk van, amely a napi kommunikációt nagyban megkönnyíti. Létrehoztak még egy ZVDÖK információs csoportot is, amelyen a nem ZVDÖK tag segítők kapcsolódhatnak be a közös munkába.

A programok szervezésén túl a ZVDÖK az ifjúsági érdekérvényesítés letéteményese. Közvetítő kapocs az ifjúság szükségletei és igényei oldaláról az ifjúsági szakma szereplői és a döntéshozók felé. Tapasztalataink szerint jól él lehetőségeivel, koncentráltan és ezáltal eredményesebben képes megjeleníteni a fiatalok érdekeit. E cél megvalósulását kívánta elősegíteni például már 2007. év őszétől a DÖK vezetői és az akkori Ifjúsági Albizottság tagjai közötti közvetlen kapcsolatépítés kezdeményezése is. Nagyon fontos körülmény, hogy a ZVDÖK a 2009 októberében megalakult és azóta is működő Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztalnak az alakulástól tagja, annak tagjaival kiváló kapcsolatokat ápol és képviselteti magát a Kerekasztal elnökségében is.

A ZVDÖK tárt kapukat talál a város önkormányzata felé – mind munkája segítésében, mind az anyagi támogatások terén számíthat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatására. A ZVDÖK munkáját az ifjúsági szakreferens irányítja, segíti, gazdálkodását felügyeli. Részt vesz üléseiken és az elnökségi tagok is gyakran keresik fel a referens irodáját. Kapcsolatuk és együttműködésük kiváló, amely egyaránt fontos az önkormányzatnak és a fiatalok testületének is.

A városi diákönkormányzat eredményessége láthatóan visszahat az intézményi DÖK-ök munkájára és súlyára is az adott iskola falain belül. Egyebekben a demokratikus formák, a közéletiség fiatalokra adaptált formációjaként mintát mutat a majdani felnőtt szerepekre való felkészüléshez. Ennek a tevékenységnek kiváló indikátora az is, hogy az oktatási intézmények partnerek a programok során, befogadják azokat és igénylik a városi diákönkormányzat felkereső munkáját az iskolákban.

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat tetteivel mai kortársait szolgálja, de egyben mintát ad és a jövőt építi.

2023 októberében megalakult a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat (ZVDÖK) 12 fős testülete.
A város dísztermében a diákparlament ülésén a jelöltek bemutatkozása után a diákok megválasztották az új tagokat, majd a testület megtartotta alakuló ülését.
Az új testület tagjai: Tasnádi Fanni diák-polgármester (Kölcsey), Kiss Levente középiskolákért felelős diák-alpolgármester (Mindszenty), Mazzag Balázs általános iskolákért felelős diák-alpolgármester (Csány), Kövesi Napsugár diák-jegyző (Csány),
képviselők: Kőnig Anna (Csány), Bödör Bence (Ganz), Mazzag Levente (Csány), Tóth Dorka (Teleki kollégium), Szommer Péter (Kölcsey), Kovács Gréta Mira (Zrínyi), Csöngető Dóra (Ady), Gáspár Cintia (Mindszenty).
Balaicz Zoltán polgármester kiválónak értékelte a fiatalok elmúlt évi munkáját – külön is megemlítve Szabó Levente leköszönt – egyetemen továbbtanuló – diákpolgármestert -, s megköszönte azt, hogy a város életébe ők is becsatlakoznak ötleteikkel, javaslataikkal, építő kritikájukkal.
Zalaegerszegen évek óta példaértékű a diákönkormányzatok és egyéb ifjúsági szervezetek működése, ami nagyrészt az őket támogató ifjúsági szakreferenseknek is köszönhető.
Az új képviselő-testület természetesen folytatja népszerű jótékonysági és közösségformáló programjaikat, úgy mint a Titkos Mikulás, városi gólyabál, s újult erővel állnak neki a régi-új rendezvények szervezésének.

Képgaléria:

Elérhetőségek:

E-mail: zalaegerszegi.vdok@gmail.com

ZVDÖK