keresés a weboldalon

Befektetés a jövőbe

Zalaegerszeg címer

„Befektetés a jövőbe” felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait és a kérelem benyújtását megelőző tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minősített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga műszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsőoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthető kreditpontot megszerezte.

A felsőoktatási ösztöndíjat igénylő hallgatók a pályázat kiírásban meghatározott időszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humánigazgatási Bizottságához.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÉRELEM

További információ:

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Kabinet – Humánigazgatási Csoport

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17/19.

Telefon: 92/502-190, 92/502-189
E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu