keresés a weboldalon

1. Szervezeti, személyzeti adatok

Zalaegerszeg cmer

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
1.7 Alapított költségvetéis szervek

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok:

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1.1.2 A szervezeti struktúra:

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

1.1.3 A szerv vezetői:

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

1.1.4 Ügyfélkapcsolati vezetők és ügyfélfogadási rend:

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma,  elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

1.1.5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és az Info tv. 1. sz. melléklet I/1. pontban meghatározott adatai.

ZMJV felügyelete alatt álló szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek