Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

            

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az Info tv. 1. sz. melléklet I/1. pontban meghatározott adatai.

Zala Megyei Kormányhivatal

Állami Számvevőszék