Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Portálja Választások

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

tartalma:

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok

2.3 Közszolgáltatások

2.4 A szerv nyilvántartásai

2.5 Nyilvános kiadványok

 2.6 Döntéshozatal, ülések

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8 Pályázatok

2. 9 Közérdekű adatok megismerésének rendje

2.10 Közzétételi listák

2.11 A szerv ügyiratforgalma

2.12 Önként vállalt feladatok

2.13 Hirdetmények

2.14 Ellenőrzések

2.16 Közérdekű adatok statisztikája

2.17 Azon közérdekû adatok hasznosítására irányuló szerzõdések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerzõdõ fél

2.18 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek

2.19 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

2.20 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhetõ kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levõ, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével 

2.21  A 20. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerzõdési feltételek elektronikusan szerkeszthetõ változata

2.22  A 20. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történõ rendelkezésre bocsátásáért fizetendõ díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képezõ tényezõkkel együttesen

2.23 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

2.24 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerzõdõ feleinek megjelölése, a kizárólagosság idõtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

2.25 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

2.26 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerzõdés vagy más kötelezõ erõvel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetõségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyûjtésével, elõállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggõ költségek jelentõs részének saját bevételbõl való fedezését írja elõ a közfeladatot ellátó szerv részére