keresés a weboldalon

A sikeres pályázatokért

Zalaegerszeg címer
Hírek

A sikeres pályázatokért

2006 október 30 - hétfő
Zalaegerszeg közgyűlése alakuló ülésén Rigó Csabát tanácsnokká választotta. Mit jelent pontosan a tanácsnoki funkció? – erről kérdeztük az érintettet.

– A közgyűlés a polgármesternek vagy bármely képviselőnek a javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokot választhat. A tanácsnok felügyeli a kiemelt beruházásokkal és projektekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását. Munkájáról köteles tájékoztatni a polgármestert és a közgyűlés illetékes bizottságait – válaszolja Rigó Csaba.

– Hol helyezkedik el az önkormányzati hierarchiában a tanácsnok?
– Ha hierarchiában gondolkodunk, akkor a polgármester – alpolgármester – tanácsnok struktúra áll legközelebb az szervezeti és működési szabályzathoz, de felfogható úgy is, hogy a tanácsnok azonos szinten van egy bizottsági elnökkel.

– Ön a gazdasági bizottság elnöke is. Hogyan fér össze a kettő?
– A tanácsnoki feladatok összeegyeztethetők a bizottság elnöki teendőimmel, sőt nem csak ezekkel, hanem a választókörzeti munkámmal, a beszerzési testület vezetésével és a szennyvizes beruházás irányításával is. Ha nem így lenne, nem vállaltam volna, mert számomra a kertvárosi 15. számú választókörzetben végzett munkám legalább olyan fontos, mint bármi más. Szeretném hangsúlyozni, hogy megtiszteltetésnek érzem a felkérést, és nem újabb pozícióként, hanem újabb feladatként és a bizalom jeleként fogom fel.

– Kap-e plusz díjazást ezért a munkáért?
– Plusz díjazás nem jár, mivel a hatályos jogszabályok értelmében az önkormányzattól vagy a gazdasági bizottság vezetéséért jár tiszteletdíj vagy a tanácsnoki feladatok ellátásáért. Egyébként mindkettő azonos mértékű, így nem volt jelentősége, hogy én az utóbbit választottam. A jelenlegi költségvetési helyzetben ezt a törvényi takarékosságot helyesnek tartom, mint ahogy azt is, hogy eggyel csökkent az alpolgármesterek és a bizottságok száma.

– Mely kiemelt beruházások, illetve projektek tartoznak a tanácsnokhoz?
– Az Európai Unió társfinanszírozásával jelenleg megvalósuló beruházásokat felügyelem. Konkrétan a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medence nagytérségi hulladékkezelési programot, a Zalaegerszeg és környéke csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztését, a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozását és a Zalaegerszegen áthaladó V. számú korridor vasútvonalának áthelyezését.

Ezek várható összes bekerülési költsége mintegy 27 milliárd forint. Az imént felsorolt beruházások beszámolási rendszerét szeretném mielőbb kialakítani azért, hogy rendszeresen és összefogottan tudjam tájékoztatni az önkormányzatot. Ugyanakkor már most foglalkozni kell a fenti projektekben képződő vagyon kezelésével és üzemeltetésével.

A szennyvizes programban szerzett tapasztalataim alapján mondhatom, hogy ez Magyarországon járatlan út, hiszen tulajdonjogi, számviteli, adózási és közbeszerzési szempontokat kell ahhoz megvizsgálni, hogy ki tudjuk választani az Európai Unió számára is elfogadható üzemeltetési formát. Mindezeken túlmenően feladatomnak érzem, hogy a 2007 és 2013 között megnyíló uniós források megszerzése érdekében újabb pályázatok felszerelésében segédkezzek.

Nagy szüksége lenne Zalaegerszegnek és környékének több témakörben további sikeres pályázatokra: ilyen a munkahelyteremtés, a felsőoktatás fejlesztése, út- és kerékpárút-fejlesztés, városrehabilitáció, otthonteremtés, csapadékvizek elvezetése, vízbázisvédelem, víztisztítás, ivóvízvezeték-hálózati rekonstrukció, megújuló energiaforrások hasznosítása. Mint látható, sok-sok feladat vár ránk a jövőben is.

Tartalom megosztása: