keresés a weboldalon

A szabadságért küzdöttek

Zalaegerszeg címer
Hírek

A szabadságért küzdöttek

2004 október 12 - kedd
A hagyományoknak megfelelően Csány László szobránál emlékeztek a zalaegerszegiek október 6-án az aradi vértanúkra. Az I. Királyi Hagyományőrző Huszárezred huszárai fáklyát gyújtottak a bátor hazafiak emléke előtt tisztelegve, majd a Válicka citerazenekar idézte a kor hangulatát.

Ünnepi beszédet Török Zoltán, az önkormányzat kulturális és idegenforgalmi bizottságának elnöke mondott az emléknapon. Érdemes volt-e halálos veszedelmet vállalni, amikor a vége a kényszerű elbukás, legyőzetés, és nyomában a kegyetlen megtorlás lett? – tette fel a kérdést, majd így válaszolt:
– Történelmi tények sora bizonyítja, hogy az önkény, a zsarnokság, az egyént és népet nyomorító diktátorok és diktatúrák elkerülhetetlenül magukban hordják szégyenletes uralkodásuk végét – fogalmazott Török Zoltán. – El kell bukniuk, nincs mentségük sem nekik, sem azoknak, akik gyávaságból, hiú dicsőségvágyból eladják lelküket. Nem marad utánuk más, mint a régi dicsőség szégyene, s a nemzet megvetése. Ugyancsak történelmi tények és a magyar történelem is bizonyítja, hogy a szabadság, a szabadság utáni vágy, és az érte vállalt áldozat, örök és elpusztíthatatlan.
A szabadság isteni ajándék, megbecsülendő és tiszteletben tartandó, amelyért küzdeni nem jámbor óhaj, hanem kötelesség, hangsúlyozta Török Zoltán, majd arról szólt, hogy meg kell becsülnünk múltunkat.
– Az európai közösségnek is csak úgy lehetünk teljes jogú tagjai, ha megbecsüljük nemzeti múltunk történelmi örökségét, ha élünk magyar, keresztényi értékeinkkel, ha kell lemondás és áldozatvállalás árán is. A hit és hazaszeretet, a nemzethez való hűség ma is kiteljesítheti egyéni és közösségi életünket – hívta fel az ünneplők figyelmét a kulturális bizottság elnöke.
Az ünnepség zárásaként a város és a megye vezetői, valamint társadalmi szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit Csány László szobránál.

Tartalom megosztása: