keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

A városi művészeti ösztöndíja

Zalaegerszeg címer
Hírek

A városi művészeti ösztöndíja

2006 szeptember 08 - péntek
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 2006-2007-es tanévre is pályázatot ír ki Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjára az Ösztöndíj Alapító Okiratában megjelölt feltételek szerint.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2006. október 9. (hétfő).
A pályázatokat személyesen vagy ajánlott postai küldeményként a következő címre kell eljuttatni: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési és Közoktatási Osztály (8900 Zalaegerszegi, Kossuth u. 17-19.) Információ, adatlap ugyanitt szerezhető be! (Tel.: 502-190)

Alapító Okirat
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a városban élő kiemelkedő tevékenységet folytató és pályakezdő művészek támogatására 2001. február 1-jével, határozatlan időre.
Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíja elnevezéssel ösztöndíjalapot létesít.

1. az alap forrásai: A Kiemelkedő Művészek Ösztöndíj Alapja bevételi forrása a Közgyűlés Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága által évente erre a célra biztosított összeg, amely legalább 1 millió Ft.

2. Az alap létrehozásának célja: a város alkotóművészeinek a városhoz kötését segítő támogatás létrehozása, kiemelkedő művészeti értékű alkotások, művek létrejöttének elősegítése.

3. A támogatottak köre: Zalaegerszegen állandó lakcímmel rendelkező, alkotó és pályakezdő művészek, azok non profit közösségei a képző- és iparművészet, a népművészet, az irodalom, az előadóművészet területéről.

4. Az ösztöndíj alapból való támogatás pályázaton nyerhető el.

5. A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsághoz beérkezett pályázatokat előzőleg a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság által felkért, a pályázat szakterületének megfelelő szakmai zsűri véleményezi, majd a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság a soros ülésén dönt a támogatásokról. Az alap kezelője a Polgármesteri Hivatal Művelődési és Közoktatási Osztálya. A támogatásokat a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság döntése alapján a Közgazdasági Osztály folyósítja.

6. A pályázat követelményei: a 2 példányban benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó adatit rögzítő adatlapot. A pályázathoz csatolni kell a rövid szakmai önéletrajzot. A támogatás rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését, a kért támogatás összegét. A pályázó három szakmai ajánlást, referenciát köteles a pályázathoz mellékelni, amelyből megítélhető szakmai munkája.

7. A támogatás mértéke, időtartama: a támogatás vissza nem térítendő támogatás, mely pályázati ciklusonként évente egyszer nyerhető el. A támogatás lehet havi folyósított támogatás legfeljebb 10 hónapra s legfeljebb 70.000Ft összegben. Valamint egy összegben folyósított egyszeri támogatás, amelynek összege legfeljebb 300.000 Ft.

8. A támogatást, a támogatást elnyerő személy vagy nonprofit közösség Támogatási Megállapodás keretében kaphatja meg. A Támogatási Megállapodás egyben elszámolási kötelezettséget is jelent, amelynek határideje a támogatott tevékenység befejezését követő hónap utolsó napja, illetve a támogatást követő év január 31.

A támogatott az elszámolás keretében köteles beszámolni elvégzett tevékenységéről, bemutatni annak eredményét. Munkatámogatás esetén a támogatott köteles bemutatni a felmerült költségeket igazoló számlákat, bizonylatokat.

Tartalom megosztása: