keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

A zaj- és rezgéskibocsátásról

Zalaegerszeg címer
Hírek

A zaj- és rezgéskibocsátásról

2005 október 28 - péntek
2005. október 1-jén hatályba lépett a helyi környezetvédelemről szóló 41/2005. (IX. 23) számú önkormányzati rendelet amely – egyebek mellett – tartalmazza a zajforrások létesítésének szabályait.

Környezetünk védelméért

A rendelet előírásait kell alkalmazni a zaj és rezgéskibocsátással járó tevékenységet ellátó új és már működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
– építőipar,
– telepengedélyköteles ipari és szolgáltató tevékenység,
– szálláshely-szolgáltatás,
– vendéglátás,
– szórakoztatás, kultúra, sport,
– vagy egyéb lakossági zajkeltés stb.
vonatkozásában.

Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő üzemi létesítmény felújítása, bővítése, korszerűsítése esetén az üzemeltető az üzemeltetés megkezdése előtt 30 nappal köteles a jegyzőtől a zaj és rezgésterhelési határérték megállapítását kérni, és annak betartásáról gondoskodni. Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a létesítmény tervezője, illetve kivitelezője nyilatkozik a zajterhelési határérték teljesüléséről.

Alkalmi rendezvény megtartása előtt 15 nappal kell megkérni a jegyzőtől a zajkibocsátási határérték megállapítását.

Nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérni ünnepi megemlékezések (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai rendezvények során, amelyhez szórakoztató vagy sportrendezvények nem kapcsolódnak.

A már működő létesítmények üzemeltetői 2005. december 1-jéig kötelesek megkérni a jegyzőtől a létesítményre vonatkozó zajkibocsátási határértéket.

A kérelem nyomtatvány megtalálható a Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatánál, vagy letölthető a hivatal internetes portáljáról, www.zalaegerszeg.hu címen.

A rendelettel kapcsolatos információk Fenyvesi Márton szakreferenstől kérhetők, a Polgármesteri Hivatal III. emelet 318. szobájában, vagy a 502-146-os telefonon.

Kérjük az érintettek részéről a fent előírt határidők betartását.

Tartalom megosztása: