keresés a weboldalon

Ágyszám- és létszámcsökkentés

Zalaegerszeg címer
Hírek

Ágyszám- és létszámcsökkentés

2006 december 19 - kedd
Súlyponti kórház, ágyszámcsökkentés, vizit- és ápolási díj. Naponta felbukkanó fogalmak a híradásokban. A változtatások, egészségügyet érintő reformok a zalaegerszegi kórházat sem kerülik el. Míg az intézményegyüttes központjában egy új épület váza körvonalazódik, az igazgatói szobában arról egyeztetnek a szakemberek, melyik osztályon, hány ágyat kell megszüntetniük, és miből fedezzék kifizetetlen számláikat. A tervezett átszervezés, valamint a csökkenő finanszírozás és emelkedő kiadások okozta nehézségekről dr. Csidei Irén főigazgatóval beszélgettünk.

– A jelen pillanatban ismert törvénytervezetben az olvasható, hogy az intézményünk, mint kiemelt kórház 711 aktív ágyat működtethet 2007. április 1-jétől. Mindez 208 aktív ágy megszűntetését vonja maga után. Hogy a törvénytervezet véglegesítésére maradnak-e ezek a számok, egyelőre nem tudni – osztja meg az olvasókkal legfrissebb információit dr. Csidei Irén, – mint ahogy azt sem, melyik osztályokat érinti majd a leépítés. A minisztériumban meghatározták ugyan, hogy a 711 ágyból, melyik osztály, hányat kap, szeretnénk azonban elérni, hogy mi magunk oszthassuk fel az ágyakat. Fontos lenne, hogy a helyi igényekhez igazodjanak az egyes osztályok ágyszámai!

De több ágyat szeretnénk a sebészetnek is! Az össz sebészeti ágyszámot 74-ben határozták meg, ebből 32-t elvisz a szívsebészet, azaz 42 érsebészeti és általános sebészeti ágy marad egy megyei kórházban. Ennél legalább 16 ággyal többre lenne szükség, hiszen a sebészet nem egy olyan szakterület, ahonnan egy nap után nyugodt szívvel hazaengedhetjük a beteget. Főleg nem egy aprófalvas településszerkezetű megyében, ahol sok az egyedülálló idős ember, aki aligha tudná ellátni magát egy komoly műtét után. Amennyiben egy nap után hazaengedjük a műtéten átesett betegeket, meg kell teremteni az ápolás feltételeit! Szükség lenne tehát egy átmeneti ápolási intézményre – Angliában vannak erre vonatkozóan jó példák -, ahol hazamenetel előtt néhány napig ellátják a betegeket.

De furcsa helyzet kialakulása várható a bőrgyógyászatot illetően is – folytatja a főigazgató. – Mint ismeretes a betegek előtt, megszűntettük az intézményben a fekvőbeteg bőrgyógyászati ellátást. Helyén ápolási osztályt kívánunk kialakítani. Célunk megvalósításához 60 millió forintot nyertünk pályázati úton, és megkezdtük az átszervezést. Közben azonban megjelent az egészségügyi reformot részletező törvénytervezet, és benne az utasítás, miszerint a kiemelt kórházak 20 bőrgyógyászati ágyat kötelesek működtetni.

Nem kívánjuk visszaállítani a bőrgyógyászati osztályt! Éppen ezért, illetve az előbbiekben vázolt helyi igények miatt, módosító indítványt fogalmaztunk a megyei közgyűlés elnökével közösen, kérve az illetékeseket, hogy belső struktúrájuk kialakításában kapjanak szabad kezet a kiemelt intézmények. Amennyiben elfogadják a javaslatunkat, némiképp javulna a kórház helyzete. Bár a 711 ágy jóval kevesebb a jelenleginél, de legalább az igényekhez igazodna az ellátás.

– Tervezgetik a jövőt, közben azonban – úgy hírlik – napi gondjaik is vannak. Akárcsak a többié, a zalaegerszegi kórház finanszírozása is csökkent az elmúlt hónapokban. Milyen nehézségekkel küzdenek?
– Sajnos valóban csökkent a finanszírozásunk, ugyanakkor – rajtunk kívülálló okok miatt – nőttek a kiadásaink. Az elmúlt évhez viszonyítottan 10-12 százalékkal csökkentek bevételeink. Ennek egyik oka a volumenkorlát mérséklése. A volumenkorlát arra vonatkozik, mennyi és milyen betegséget láthatunk el. Ugyanakkor az energiahordozók drágulása miatt iszonyatosan megugrottak kiadásaink. Odáig jutottunk, hogy egy nagyon kemény intézkedési tervet kell összeállítanunk. A napokban küldjük ezt meg a tulajdonos, megyei önkormányzatnak. Tizenegy éve nem fordult elő, hogy lejárt határidejű tartozása lenne a kórháznak.

– Valóban, mindig arra voltak büszkék, hogy nem küszködnek likviditási gondokkal. És most mégis…
– Pedig nem költünk többet, sőt kimutatásaink szerint 2006-ban tervezett költségeinken belül maradtunk! A baj csak az, hogy a bevételek nem teljesülnek. És a helyzet további romlása várható! Úgy tűnik, szükségünk lesz a segítségre. Nem a megyei önkormányzathoz kívánunk fordulni! Pályázatok hirdetését ígérte a miniszter az átmeneti likviditási problémák orvoslására. Ehhez szeretnénk kapcsolódni.

– Szükség lesz megszorító intézkedésekre is?
– Úgy tűnik igen. Felül kell vizsgálnunk megrendelés állományunkat, de szeretnénk megtakarítani a karbantartásokon is. Nem kerülhetjük meg ugyanakkor a bérek kérdését sem! Bármennyire is alacsonyak a kórházban a fizetések, költségeink több mint fele bérköltség. Nincs tehát más választásunk, minthogy a személyi jellegű kiadásokból faragunk le valamennyit.

– Konkretizálva a dolgot, elbocsátások várhatók?
– Nincs más választásunk. Nyugdíjas korú dolgozóinkat nyugdíjba küldjük, a szerződéses munkatársak szerződéseit pedig nem hosszabbítjuk meg, inkább átirányítások történnek. Számításaink szerint, közel 10 százalékos létszámcsökkentést kell végrehajtanunk ahhoz, hogy megszűnjenek likviditási problémáink.

– Nem szenved csorbát mindeközben a betegellátás színvonala, hiszen több főorvos áll a nyugdíjhoz közel?
– Négy osztályvezetőnk ment nyugdíjba az idei évben. Természetesen pótoljuk őket, illúzióim azonban nekem sincsenek. Egy fiatal, minősített szakember ide hozatalához bizony nem elegendő a közalkalmazotti bér. Az ellátás színvonalából viszont nem kívánunk engedni.

– Mennyiben érintik a gazdasági nehézségek a folyamatban lévő címzett beruházást?
– Nincs köze a kettőnek egymáshoz. Mint ismeretes, címzett állami támogatás felhasználásával, a megyei önkormányzat beruházásában folyik az új épület kialakítása a kórház központi részén. A munkálatok összértéke megközelíti a másfélmilliárd forintot. Mivel a kórháznak saját költségvetéséből nem kell fordítania az új egység létrehozására, így nem gördül akadály az építkezés útjába – szögezi le a főigazgató. – Információim szerint, félidejénél tart a kivitelezés. Szerkezetileg kész az épület. A kemény tél beálltáig a tetőrész betonozásával kíván végezni a kivitelező, majd téliesítik a házat, és a belső munkálatok következnek. A tervek szerint 2007 őszén költözik be az épületbe a neurológiai, valamint a gyermekosztály. (Zala-Lap Kft.)

Tartalom megosztása: