keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Áldozatsegítés jár a sértetteknek

Zalaegerszeg címer
Hírek

Áldozatsegítés jár a sértetteknek

2006 február 06 - hétfő
2003 júniusától működik a Zala Megyei Igazságügyi Hivatal, mely azóta kibővült a jogi segítségnyújtó szolgálattal, idén januártól pedig az áldozatsegítő szolgálattal. Horváth László megyei igazgató elmondta, hogy három önálló területtel rendelkeznek, a legnagyobb létszámú ezek közül a pártfogó felügyelői szolgálat, mely ellátja a felnőtt- és fiatalkorú bűnelkövetők felügyeletét, és közérdekű munkaközvetítését, valamint szakértői véleményt nyújtanak az egyes nyomozóhatóságoknak. Foglalkoznak börtönpártfogolással is, azaz a szabadulás előtt állókat próbálják a „kinti” életre felkészíteni, s ezzel igyekeznek minimalizálni a bűnismétlések számát.

A másik önálló egység a már említett jogi segítségnyújtó szolgálat, mely a szociálisan rászorulók, szerény anyagi körülmények között élők részére nyújt szakszerű jogi és ügyvédi segítséget. A szolgálat vezetője, dr. Szabó Imre úgy tájékoztatott, a jogi segítő kizárólag peren kívül ad tanácsot jogvitás ügyekben. A kérelmezés egyszerű, egy nyomtatványt kell csupán kitölteni, melyhez csatolni kell a rászorultságot igazoló iratokat.

A harmadik és egyben legújabb egység az áldozatvédelmi szolgálat, melynek tevékenységéről Csizmazia Péterné dr. Fazekas Gizella számolt be. A bűncselekmények által okozott káros hatások felszámolásának igénye hívta életre a szolgálatot. Társadalmi, vagyoni és morális károkat próbálnak enyhíteni. Hogy ki az áldozat, azt a törvény pontosan meghatározza: maga a sértett, illetve mindazok a személyek, akik a bűncselekvény közben vagy annak hatására valamilyen sérelmet elszenvedtek (például szemtanúk érzelmi megrázkódtatása).

Az áldozatsegítők a tájékoztatás, az érdekérvényesítés, a szakjogászi segítségnyújtás, azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés területén tudnak szolgáltatást biztosítani. Ez utóbbi a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatát és hozzátartozóit illeti meg, ha valakinek a testi épsége vagy egészsége súlyosan károsodott. Az azonnali pénzügyi segély olyan krízishelyzetekben nyújt támogatást, amikor a bűncselekmény következtében lakhatási, élelmezési, ruházkodási problémák merülnek fel. Csizmazia Péterné elmondta, hogy munkájuk során együttműködnek a rendőrséggel, polgárőrséggel, gyermekjóléti szolgálattal, háziorvosokkal és védőnőkkel, akik tájékoztatni is tudják a sértetteket a jogi lehetőségekről és a tanácsadás munkájáról.

Az igazságügyi hivatal a Kosztolányi út 12. szám alatt található, ám a megye más városaiban is vannak kirendeltségeik. A hangsúly a segítésen van, illetve azon, hogy a rászorulók és a hivatalos szervek megtalálják egymást. Ehhez kapcsolódik többek között az áldozatok napja rendezvény is, melyre február 22-én kerül majd sor. (Zala-Lap Kft.)

Tartalom megosztása: