keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Alkotmánybírósági döntés

Zalaegerszeg címer
Hírek

Alkotmánybírósági döntés

2006 október 27 - péntek
Megsemmisítette az Alkotmánybíróság Zalaegerszeg város önkormányzatának az elővásárlási jogról szóló rendeletét, illetve megsemmisítette az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 25. paragrafusának 2. bekezdését is. Ez a törvény volt az, amely gyakorlatilag megadta az önkormányzatnak azt a felhatalmazást, hogy rendeletben elővásárlási jogot állapítson meg közérdekű célok megvalósítása érdekében a beépítetlen telkekre, illetve olyan területekre, ahol településrendezési intézkedéseket tervez.

Az alkotmányossági panaszt a zalaegerszegi Lengyel Lajos adta be dr. Szigethy István ügyvéd, volt országgyűlési képviselő jogi észrevételeinek felhasználásával. Az indítványozó több beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz 1999-ben. Az AB 2006. október 2-án hozta meg határozatát.

– Három indítványt (panaszt) nyújtottak be. Az első, hogy sérti a rendeletünk a tulajdonnal való szabad rendelkezést, illetve akadályozza azt. Ezt az észrevételt megalapozatlannak tekintette az Alkotmánybíróság, mert úgy értelmezte a rendeletet – helyesen – hogy az elővásárlási jog, az csak a tulajdonnal való rendelkezési jog részbeni korlátozása. A tulajdonos ugyanis szabadon határozhat arról, hogy milyen feltételekkel és mennyiért adja el ingatlanát. Emiatt tehát nem volt alkotmányellenes a rendeletünk – magyarázza dr. Kovács Gábor Zalaegerszeg jegyzője. – A második indítvány arról szólt, hogy a rendelet nem tisztázza megnyugtatóan az ingatlanok körét, amelyre az elővásárlási jog bejegyezhető. Erre egyértelműen azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy a településszerkezeti terv alapján a rendelet konkrétan meghatározza, melyek azok a telkek, amelyekre kiterjed. Ezt az indítványt sem fogadták el. Ami miatt végül az Alkotmánybíróság megsemmisítette mind a felhatalmazó törvényi jogszabályhelyet, mind, pedig a rendeletünket, az a következő: hogy az ingatlantulajdont korlátozó egyedi döntés rendeleti formában való megjelentetése kizárja a fellebbezés, vagy a bírósági felülvizsgálat lehetőségét. Emiatt sérti a tulajdonvédelemre vonatkozó jogi garanciákat.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az önkormányzat a törvény alapján alkotta meg rendeletét, amiről hét év múlva derült ki, hogy alkotmánysértő. Az alkotmánybíróság nem csak a rendeletet, hanem azt a törvényi bekezdést is megsemmisítette, ami alapján a városi közgyűlés a rendeletét megalkotta – fogalmazott dr. Kovács Gábor. (Zala-Lap Kft., V. Zs.)

Tartalom megosztása: