keresés a weboldalon

Az első népdalgyűjtőnk

Zalaegerszeg címer
Hírek

Az első népdalgyűjtőnk

2010 május 18 - kedd
1760. május 11-én született a Tata közeli Kömlődön Pálóczi Horváth Ádám költő, író, első népdalgyűjtőnk, aki vándor élete során Zalában is sok évet töltött. Így többek között az akkor még a megyéhez tartozó Balatonfüreden végzett jelentős topográfiai munkát, 1812-18 között Petrikeresztúron élt, és tagja volt a Zalaegerszegi Szabadkőműves Páholynak is. Pártolta a nők ügyét, könyvet írt „Asszonyok prokátora” címmel, és a szebbik nem íróiból „Göcsej Helikont” alapított. Saját házasságai nem voltak sikeresek, az első református vallású személy volt az országban, aki elválhatott. Göcsej első leírója, díjnyertes monográfiát készített a magyar dialektusról.

Bár a debreceni református kollégiumban tanult, nem hétköznapi személyisége nem illett az ottani légkörbe, így nem követte édesapját a papi pályán, hanem ügyvédi és földmérő mérnöki végzettséget szerzett.

Az előbbi munkakörben nem ténykedett. Kevesen tudják, hogy a pszichológiai köznyelv, a szakkifejezések magyarosítása is hozzá köthető. Annál híresebb munkája az Ötödfélszáz énekeskönyv, melyben nemcsak a népdalok szövegét, hanem kottáját is megörökítette. De gyűjtötte a magyar közmondásokat és anekdotákat is.

Dalszerzőként is számon tartják, többek között az 1806-ban készült református énekeskönyvben is vannak szerzeményei. Elhíresült német gúnyversei révén is. Tagja volt a Somogyi Bandériumnak, így a legelőkelőbb körökkel volt kapcsolata. Többek között Kazinczy barátja, Csokonai bizalmasa. A Pálóczi nevet életében nem használta. Nagybajomban hunyt el 1820-ban, de sírját hiába keresnénk.

Számos helységben őrzi azonban emlékét tábla és május 9-én a szülőháznál, a kömlődi református parókián avatott emlékoszlop. A magyar kultúra színes és érdekes egyénisége, de részletes, hiteles életrajza a mai napig nem készült el. Ezért alakja körül számos legenda, anekdota kering.

Ezen tényeket igyekezett tisztázni az az előadás, melyet a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskolában tartottak az évforduló kapcsán. Az intézményben, mely 1973 októberétől viseli a költő-író nevét, dr. Németh József muzeológus tartott ismertetőt, Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója közreműködésével. Az estet ifj. Horváth Károly népzenész színesítette tekerőlantos muzsikával.

(Zala-Lap, Bánfi Kati)

Tartalom megosztása: