keresés a weboldalon

Befejeződött a Széchenyi téri közmű-rekonstrukció

Zalaegerszeg címer
Hírek

Befejeződött a Széchenyi téri közmű-rekonstrukció

2006 szeptember 29 - péntek
A térség egyik legnagyobb – európai uniós támogatású – csatornázási és szennyvízkezelési beruházásának első szakasza lezárult. A zalaegerszegi Széchenyi téren kicserélték az elavult szennyvíz vezetékeket, az út és a járdaburkolat is új köntöst kapott. A környezethez stílusában jobban igazodó 21 darab kandeláber került felállításra, valamint a térkő építési munkákat követően mintegy 6 ezer 700 darab növény került beépítésre. A Széchenyi téren stílusában a Mindszenthy térhez igazodó, esztétikus kerti padokat, hulladékgyűjtőket és kerékpártárolókat helyeztek ki.

A zalaegerszegi Széchenyi téri közmű rekonstrukciós és burkolat átépítési munkáinak ünnepélyes átadásán a kivitelező konzorcium nevében Dormán László, a Hydrocomp Kft. ügyvezetője elevenítette fel, a 90 nappal ezelőtt megkezdett munkálatok fontosabb állomásait. Mint fogalmazott rövid idő alatt rendkívül nehéz, felelősségteljes munkát végeztek, esetenként nyolc szakma és tizenkét cég munkáját kellett koordinálni. Köszönetet mondott a járókelőknek, a gépjármű tulajdonosoknak, a belváros lakóinak, hogy türelemmel kísérték végig a belváros felújítási munkálatait.

Dr. Gyimesi Endre polgármester arról szólt, hogy az elkészült közmű rekonstrukciók és burkolat felújítások már összekapcsolódnak a leendő „csendesített”, kisebb forgalmú Kossuth utcai kialakítással. Az érintett szakasz hossza 190 folyóméter, amely a Kazinczy tér-Balatoni út vonalától a Berzsenyi úti csatlakozásig tart. Az útburkolat a teljes szakaszon 6,5 méter szélességben épült, 3,25 méteres forgalmi sávokkal. Az út mellett párhuzamos kialakítású parkolóhelyek épülnek. A gyalogjárdák és sétányok a korábbi elhelyezkedés szerint a tér két oldalán kerültek kialakításra. A Széchenyi tér keleti oldalán a járdaburkolat és a zöldterület között 2 méter szélességű kerékpárút került kialakításra, részét képezve a későbbiekben kialakítandó városi gerinchálózat észak-déli irányú tengelyének.

Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 42 társult önkormányzat részvételével valósul meg, melynek pénzügyi fedezetét 75 százalékban az unió kohéziós alapja, 15 százalékban állami társfinanszírozás és mintegy 10 százalékban az önkormányzatok biztosítják.

Az önkormányzati társulás elnöke, Rigó Csaba a szennyvíz, csapadékcsatorna és ivóvízvezetés rekonstrukcióról szólt. Mint fogalmazott, világszínvonalú az a közműfelújítás, ami a díszburkolat alatt húzódik, a munkálatok során negyven éves közműrendszer újult meg. Fontosnak nevezte az aknafedlapok cseréjét is. Végül köszönetet mondott a téren dolgozó valamennyi szakembernek áldozatos munkájukért. Utalt arra, hogy a munkálatok döntő többségét zalai, zalaegerszegi cégek végezték, ezzel is munkát biztosítva az itt élőknek. (Zala-Lap Kft., V. Zs., Z. A.)

Tartalom megosztása: