keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Bérelhető önkormányzati helyiségek

Zalaegerszeg címer
Hírek

Bérelhető önkormányzati helyiségek

2006 július 31 - hétfő
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:Bérbe adás időtartama 5 év, 90 nap felmondási határidő kikötésével:A pályázat jeligéje: „Kazinczy tér 11. bérlet -060822”

Cím

(Zalaegerszeg)

Megne-vezés

Helyiség alapterülete

Havi bérleti díj

Fizetendő bánatpénz

Szerződés-kötéskor fizetendő óvadék

Kazinczy tér 11. fsz (0.17)

Iroda

13,45 m2

27976 Ft+ÁFA

5000 Ft

55952 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. fsz (0.14-15)

Üzlet

64,62 m2

134410 Ft+ÁFA

16129 Ft

268820 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. 1.em (1.03)

Iroda

13,64 m2

22697 Ft+ÁFA

5000 Ft

45394 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. 1.em (1.04-5)

Iroda

51,33 m2

85413 Ft+ÁFA

10249 Ft

170826 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. 1.em (1.06)

Iroda

30,86 m2

51351 Ft+ÁFA

6162 Ft

102702 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. 1.em (1.08)

Iroda

8,13 m2

13528 Ft+ÁFA

5000 Ft

27056 Ft+ÁFA

Kazinczy tér 11. 2.em (2.07-8-9)

Iroda

28,29 m2

47075 Ft+ÁFA

5649 Ft

94150 Ft+ÁFA

A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Tervezési Osztályára 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19. (II. emelet, 211. szoba, telefon: 92/502-129) kell eljuttatni. A bánatpénz befizetésére szolgáló csekk, illetve felvilágosítás ugyanott kérhető.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott alap bérleti díjtételek
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5 %-ának megfelelő összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérő pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
* A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását.
* Pályázó nevét, címét.
* Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
* Bánatpénz befizetéséről másolat

Pályázatok beadási határideje: 2006. augusztus 18. (péntek) 12.00 óra
Versenytárgyalás időpontja:  2006. augusztus 22. (kedd) 09:00 óra
Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 401. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.

Bérleti szerződések megkötésének várható időpontja: 2006. szeptember 1. (péntek)

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu portálon a Gazdaság/Pályázatok rovatban is elérhető.

ZMJV Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Zalaegerszeg, 2006. július 27.

Dr. Gyimesi Endre sk., polgármester

Tartalom megosztása: