keresés a weboldalon

Berzsenyi úti rendelőkomplexum korszerűsítése és akadálymentesítése

Zalaegerszeg címer
Hírek

Berzsenyi úti rendelőkomplexum korszerűsítése és akadálymentesítése

2009 október 09 - péntek
A Berzsenyi úti épületkomplexum felújítási munkálatai az NYDOP 5.2.1/A-2008-0032 támogatott program keretében 40 millió forintos EU-s támogatás bevonásával valósulnak meg. A kivitelezési munkák 2009. június 3-án indultak és várhatóan 2009. november végén fejeződnek be.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít az egészségügyi alapellátás megfelelő biztosítására. Ennek érdekében indította el az országban talán egyedülálló módon az „egy orvos-egy rendelő” programot, melynek záró lépése a Zalaegerszeg belvárosában lévő Berzsenyi utcai rendelőkomplexum korszerűsítése és akadálymentesítése.

Az „egy orvos-egy rendelő” program eredményeképpen 2008. év elejére minden háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetet ellátó praxis külön („saját”) rendelőben látja el a betegeket.

A program keretében összesen tíz új háziorvosi rendelő került kialakításra és felszerelésre. Ezzel párhuzamosan folyt hat háziorvosi rendelő átfogó, teljes felújítása. A háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére (új rendelők kialakítása, felújítások) önkormányzatunk 300-350 millió Ft-ot biztosított az elmúlt közel 10 évben.

Zalaegerszeg önkormányzatának, mint az egészségügyi alapellátás biztosításáért, megszervezésért felelős önkormányzatnak alapvető célja az ellátórendszer infrastruktúrájának fejlesztése, az alapellátási szolgálatok szolgáltató szerepének megerősítése, a szolgáltatások minőségének javítása. A mikrotérségi szerepkört is betöltő alapellátási praxisok infrastrukturális fejlesztésének eredményeképpen korszerű, minőségi, lakosság-közeli szolgáltatást tudnak nyújtani az érintettek.

A fejlesztés során megvalósuló teljes (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítés által lehetővé válik az érintett célcsoport számára az egyenlő esélyű hozzáférés az alapellátási praxisok közszolgáltatásaihoz. Ez Zalaegerszeg város 2007. évben elfogadott esélyegyenlőségi programjának egyik központi célkitűzése.

A Berzsenyi úton található egészségügyi komplexumban ma összesen öt háziorvosi praxis ellátása történik. A két felnőtt praxis által ellátott körzet lakosság száma 4.427 fő, a két gyermek praxisokhoz tartozó 1.580 fő, míg a vegyes praxishoz 1.965 fő tartozik, vagyis az öt körzet által ellátott lakosságszám összesen 7.972 fő.

Az érintett alapellátási szolgáltatók infrastrukturális fejlesztésének rövid távú célja a háziorvosi ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, valamint az alapellátási szolgáltatók munkafeltételeinek javítása. A hosszú távú célok között szerepel a háziorvosi ellátás szakmai minőségének javítása, a háziorvosi ellátás kapuőri szerepének erősítése, valamint a háziorvosi szolgáltatók által nyújtott definitív ellátások számnak növelése. Hatások eredmények

A fejlesztés eredményeképpen rövidtávon javul a szolgáltatást igénybevevők komfortérzete, biztosítottá válik a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége, olyan társadalmi csoportok számára, amelyek eddig nem, vagy csak jelentős segítséggel, jelentős erőfeszítések árán voltak képesek igénybe venni a közszolgáltatást.

Az eszközfejlesztéssel a háziorvosok képessé válnak – a szakmai kompetenciájukon belül – a lehető legtöbb esetben definitív ellátást nyújtani, ezzel hosszú távon jelentősen csökkentve a szakellátás indokolatlan igénybevételét.

Az épület felújításával (energiaellátás korszerűsítése:alapvezetékek, ablakok, cseréje) az orvosi rendelők tereinek használhatóbbá tételével (négyszemközti orvos-beteg találkozást lehetővé tévő helyiségek kialakítása), valamint az ezzel párhuzamosan megvalósuló eszközfejlesztéssel pontosabbá, megbízhatóbbá válik a diagnózis felállítása. Így hatékonyabb lehet a terápia és gyorsabb lehet a gyógyítási folyamat.

A fejlesztéssel hosszabb távon javul a szolgáltatást igénybevevő populáció egészségi állapota. A 408,76 m2 alapterületű épület komplex akadálymentesítése, két akadálymentes parkoló kialakítása, és az eszközbeszerzés eredményeként öt korszerű, hatékony ellátást nyújtó háziorvosi rendelő jön létre, mely a fogyatékkal élők számára is elérhetővé válik.

A Berzsenyi úti épületkomplexum felújítási munkálatai az NYDOP 5.2.1/A-2008-0032 támogatott program keretében 40 millió forintos EU-s támogatás bevonásával valósulnak meg. A kivitelezési munkák 2009. június 3-án indultak és várhatóan 2009. november végén fejeződnek be.

A beruházás teljes ideje alatt a házi gyermekorvosok, valamint a védőnők a Botfy utcai ügyelet épületében rendelnek. A felnőtt orvosok a munkálatok teljes ideje alatt a Berzsenyi úti helyiségekben maradnak, az I. ütemben a saját rendelőikben, a gyermekrendelők átépítését követően a gyermek blokkban dolgoznak, végül ismét a saját eredeti helyükön rendelnek majd. 

A munkát több szakaszban végzik, I. ütemben a két gyermekorvosi rendelőben történt meg a korszerűsítés 2009. július 31-i határidővel. A fejlesztés eredményeként korszerű, a beteg-orvos négyszemközti találkozását lehetővé tevő orvosi rendelők jöttek létre új berendezési eszközökkel, bútorokkal, a mai kor elvárásinak megfelelő esztétikus környezetben.

Megemlítendő, hogy Zalaegerszegen ez az első olyan intézmény, ahol komplex akadálymentesítés valósul meg, tehát mind a mozgásukban, mind pedig a látás és hallásukban korlátozott betegek részére akadálymentes környezetet alakít ki az önkormányzat. Augusztustól a felnőtt körzetek ideiglenesen átköltöztek az elkészült gyermekorvosi rendelőkbe, ezt követően folytatódott az átalakítás a felnőtt körzetekben.

(Városháza – sajtóközlemény)

Tartalom megosztása: