keresés a weboldalon

Botfa, Besenyő

Zalaegerszeg címer
Hírek

Botfa, Besenyő

2004 október 29 - péntek
Utolsó állomásához érkezett a Zalaegerszeg választókerületeinek fejlődését bemutató sorozatunk. Az áttekintést a 16-os számú körzettel zárjuk, melyben dr. Gyimesi Endre polgármester látja el a képviselői teendőket. A város legnagyobb választókerületéről van szó, méreteit tekintve Lentivel vetekszik, emellett nehezíti a képviselő munkáját az is, hogy meglehetősen megosztott a terület. Magába foglal ipari övezetet, zártkerteket, falusias jellegű városrészeket, de családi és társasházakat, valamint dombokat is.

Ennek megfelelően három szinte különálló egészre bontja körzetét dr. Gyimesi Endre, s ezeken végighaladva számol be az utóbbi évek, azon belül is különösen az idei esztendő fejlesztéseiről. 
– Azt hiszem mondani sem kell, hogy teljesen más a kórháztól délre eső területeken élők problémája, mint azoké, akik Besenyőben, vagy Botfán laknak. Mindhárom terület más és más adottságokkal, infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik, ebből adódóan különböznek a hiányosságok, igények is. Mindezekre figyelemmel kell lennie a képviselőnek akkor, amikor meghatározza – természetesen az ott élők elvárásaival összhangban – az egy adott évre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket – fogalmaz dr. Gyimesi Endre, majd Botfa irányából Zalaegerszeg déli városrésze felé haladva sorolja a már megvalósult beruházásokat. – Örömmel mondhatom, hogy sok mindent sikerült tennünk Botfán az utóbbi években annak érdekében, hogy felzárkóztassuk az egykori falut Zalaegerszeghez. A legjelentősebb beruházás a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése volt. Jelen pillanatban a beruházást követő útrekonstrukciók zajlanak. Több jelentősebb felújítást eszközöltünk. Nemrégiben fejeződött be a Várberki út temető felé eső részének aszfaltozása. Elkészült a Rózsás út észak-déli szakasza, és folyamatban van az Avashegyi, valamint a Gesztenyési utca burkolat-helyreállítása. Az útfelújítások mellett két új buszváróval gazdagodott a településrész, és megkezdődött az autóbuszforduló rekonstrukciója. Rendbe tettük a temető kerítését, annak belső útját, a lépcsőt és a járdát. Összességében azt mondhatom, hogy az infrastruktúra és az úthálózat fejlesztésével telt az elmúlt két esztendő Botfán. Szeretnénk folytatni ezt a munkát. Tanulmánytervet készítünk a városrész felszíni vizeinek elvezetésére vonatkozóan.
Besenyőben is sikerült előrelépnünk az úthálózat állapotát illetően – szemezget tovább a beruházások sorában a képviselő. – Újraaszfaltozták – egyebek mellett – az autóbusz nyomvonalát, és több kisebb utcát. Autóbuszforduló és új megálló készült. Rendbetettük a temető melletti rézsűket, megújult a játszótér, és intézkedtünk a Csörge-patak medrének kitisztításáról, valamint az ott lévő korlát megjavításáról. A MOL Rt. segítségével elindulhatott a közösségi ház felújítása. Jelen pillanatban is zajlanak a munkálatok.
Végül megérkeztünk Zalaegerszeg déli városrészébe, a kórháztól délre eső területekre. Akárcsak Botfát és Besenyőt illetően, itt is beszámolhatok néhány utca – Liliom, Tőzike, Kút, illetve a Volán melletti utca – rekonstrukciójáról. Ugyancsak befejeződött az Alsójánkahegyi út egy részének felújítása. A munkálatok jövőre folytatódnak. Fejlesztettük továbbá a járdahálózatot a Zrínyi úton, rendbe tettük a vízelvezető árkokat, emellett egy streetball pályával is gazdagodott a városrész. Az Orsolya-téren felállítottunk egy keresztet a lakosság kérésére. Az Alsójánkahegyi Szüretköszöntő Fesztivál keretein belül avattuk fel a keresztet. Örömmel mondhatom, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend rendezvényünk, bízom benne, hogy a Páterdombi Búcsúhoz hasonló hagyományt tudunk teremteni belőle.
A már megvalósult beruházások felsorolása közben nem győzi hangsúlyozni dr. Gyimesi Endre, hogy az elért eredmények ellenére számtalan feladat vár megoldásra a jövőben is. Botfán a közösségi ház bővítése lenne fontos teendő. Szerencsére rendkívül aktív citerazenekarral, ifjúsági- és nyugdíjas klubbal, lányok-asszonyok körével, illetve polgárőrökkel büszkélkedhet a városrész, melynek következtében kinőtték a közösségi házat. Ugyancsak felújításra szorul a botfai temető ravatalozója, a Rózsás utcát pedig alkalmassá kell tenni a buszközlekedésre. Míg a településrész kisebb utcái sorra megújulnak, nem történik változás a Botfai úton, panaszkodik a képviselő. Ez utóbbi a közútkezelő kht. tulajdonát képezi, amely jelenlegi anyagi körülményei miatt nem képes annak felújítására áldozni.
Besenyőben jövőre a közösségi ház udvara kap új képet, tudtuk meg dr. Gyimesi Endrétől. Szükség lenne továbbá a Besenyőből a 74-es számú főútra kivezető szakasz felújítására, de ugyancsak fontos feladat a hegyi út keleti részének aszfaltozása, valamint a Csörge-patak a játszótér felé eső szakaszának lefedése.
A déli városrészt illetően a már említett Alsójánkahegyi út aszfaltozásának folytatásán túl megújításra vár a Május 1. liget. Régi vágya a környéken élőknek egy játszótér, a Zrínyi út kerékpározhatóvá tétele, és szükséges folytatni a járda rendbetételét is.
Arra a kérdésre, hogy előnyt jelent-e Botfa, Besenyő és a déli városrész lakói számára, hogy maga a polgármester látja el térségükben az önkormányzati képviselői feladatokat is, dr. Gyimesi Endre így felelt:
– Természetesen előnye a választókerületnek, hogy polgármesterként talán jobban tudom arra ösztönözni a körzetben működő társaságokat, hogy fordítsanak gondot környezetükre, ugyanakkor hátrányok is érik a kerületet abból adódóan, hogy nem tudok napi szinten foglalkozni gondjaikkal, sőt elérni is nehezebb engem, mint más képviselőket. Szerencsére három településrészi önkormányzat segíti a munkámat – árulja el a polgármester. – Fontos hangsúlyoznom azt is, hogy tíz éves polgármesterségem ideje alatt mindig is három fontos pilléren alapult a programom. Az első legfontosabb feladatnak a munkahelyteremtést, a másodiknak az otthonteremtést, míg a harmadiknak az arányos városfejlesztést tartom. Egész Zalaegerszeg polgármestere vagyok, így számomra ugyanolyan fontos Andráshida, vagy Bazita fejlesztése, mint a saját körzetemé.

Tartalom megosztása: