keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Egészségfejlesztésről mindenkinek

Zalaegerszeg címer
Hírek

Egészségfejlesztésről mindenkinek

2005 május 03 - kedd
Az idei tanévtől kötelező eleme a középiskolák tantervének az egészségfejlesztés. A tantervi program gazdagítását szolgálta a Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány Egészségfejlesztő Munkacsoportjának kezdeményezése, melynek megvalósításához az Európai Unió Phare programja, valamint Zalaegerszeg önkormányzata nyújtott segítséget.

Az alapítvány munkacsoportja 2002-ben alakult hat fővel. Egészségfejlesztő oktatási programjukkal 2003-ban pályáztak első ízben uniós forrás elnyerésére. Akkor nem jártak sikerrel, egy év-vel később viszont, immár drogprevenciós programjukkal, megsze-rezték a Phare támogatást. Minderről ifj. dr. Marx Gyula projekt-menedzser tájékoztatta a sajtó munkatársait.

Beszámolt arról, hogy az egészségfejlesztés mentális, fizikai és étrendi lehetőségeit az idei tanévben három középiskola – a Deák- Széchenyi szakközépiskola, a Zrínyi, valamint a Mindszenty gim-názium – két-két osztályában ismertették meg a diákokkal. A rend-hagyó osztályfőnöki órák mellett három délelőttöt öleltek fel az előadások. A témák között szerepeltek a konfliktuskezelés és a stresszoldás lehetőségei. A családi életre való nevelés kapcsán szó esett a párkapcsolatokról, tinédzserkori problémákról, valamint a drogokról. Ifj. dr. Marx Gyuláné az egészséges ételek világába ka-lauzolta el a fiatalokat. Előadásait finom étkekkel tette „ízletessé”, nem véletlen, hogy ezeket az alkalmakat kedvelték legjobban a di-ákok. A táplálkozás kapcsán szóba kerültek a betegségek, a test-mozgás fontossága, de megismerkedhettek a tanulók az eredmé-nyes tanulás módszerével is.  

A diákok mellett a pedagógusoknak is átadták a munkacsoport tagjai az egészséges életmód terén szerzett tapasztalataikat, meg-ismertették velük a program elemeit, jelen pillanatban pedig a szü-lőkkel való kapcsolatfelvétel zajlik annak érdekében, hogy az egész családot rábírják az egészséges életvitelre.
A program fogadtatásáról dr. Marx Gyula elmondta: mind a pedagógusok, mind a diákok nagy érdeklődést mutattak az egyes témakörök iránt, és bíznak a sorozat folytatásában. A Családfeszti-vál Alapítvány Egészségfejlesztő Munkacsoportja már dolgozik a továbblépésen. Ismét pályáznak uniós támogatás elnyerésére. Amennyiben sikerrel járnak, ősszel újra elindítják programjukat várhatóan több középiskolára kiterjesztve.

Tartalom megosztása: