keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Elhelyezés, örökbefogadás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Elhelyezés, örökbefogadás

2009 április 06 - hétfő
Az elmúlt évben a városi gyámhivatal 31 gyermek elhelyezését vizsgálta felül, ezt követően tizennyolcnál döntöttek úgy, hogy szükséges az átmeneti nevelésbe vétel. Hét gyermek esetében megszüntették az eljárást, ők visszakerültek szüleikhez, két gyermeknél pert indítottak gyermekelhelyezés megváltoztatása iránt. Az ideiglenes elhelyezések száma az elmúlt év során megkétszereződött: 2000 és 2007 között átlagosan 15 gyermeket helyeztek el ideiglenesen, ez a szám 2008-ban 31. A drasztikus emelkedés tükrözi a város és környékbeli lakók szociális helyzetének változását.

Az elmúlt évben 16 gyermek esetében járultak hozzá a családba fogadáshoz. A gyermekek elhelyezésének ez a módja elkerülhetővé teszi az intézményi elhelyezést, továbbra is családban maradva, a korábbi környezetükhöz hasonlóan nevelkedhetnek a kiskorúak. Természetesen a gyámhivatal felügyelete alatt végzik tevékenységüket a családba fogadó szülők.

2008 előtti nyolc évben 19 gyermeket fogadtak családba. Több esetben volt szükség átmeneti nevelésbe vételre, erre akkor kerül sor, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és ezt az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal nem lehetett megszüntetni, továbbá a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható.

Tartós nevelésbe kell venni a gyermeket, ha nincs szülői felügyeletet gyakorló szülője. Utógondozói ellátás elrendelésére akkor kerül sor, ha az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatal felnőtt létfenntartását önállóan nem tudja biztosítani: nappali tagozaton folytat tanulmányokat, illetve szociális bentlakásos intézménybe várja a felvételét.

Az utógondozói ellátást nevelőszülő, gyermekotthon vagy utógondozó otthon biztosíthatja. Ilyen ellátást tavaly öt fiatal részére állapítottak meg Zalaegerszegen. A gyámhivatal kétféle pénzbeli támogatást állapíthat meg. Az otthonteremtési támogatás célja továbbra is az átmeneti vagy tartós nevelésből nagykorúvá válásuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakáshoz juttatásának, lakásuk lakhatóvá tételének, lakáskörülményei javításának elősegítése.

A nagykorúság elérése előtt hat hónappal tájékoztatják a fiatalokat az igénybevétel lehetőségéről, mellyel öt fiatal összesen 5 millió 815 ezer forint támogatásban részesült. Gyermektartásdíj megelőlegezése több feltétel együttes megléte esetén állapítható meg: az elmúlt évben előterjesztett 38 kérelmező közül hét kérelme nem felelt meg a feltételeknek, öt eljárás pedig folyamatban van.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételével az elmúlt évben 83 gyermek családi jogállása rendeződött. Két esetben tettek rendőrségi feljelentést: kiskorú veszélyeztetése és egy alkalommal kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. Kiskorú házasságkötéséhez kilenc alkalommal járult hozzá a gyámhivatal. 2008-ban négy örökbefogadási engedélykérelemről döntöttek, ezek megfeleltek az örökbefogadási eljárás minden feltételének. Két gyermeket külföldre adtak örökbe. Örökbefogadásra alkalmasnak hat személyt nyilvánítottak.

(Zala-Lap)

Tartalom megosztása: