keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Előnyben a gimnáziumok

Zalaegerszeg címer
Hírek

Előnyben a gimnáziumok

2005 június 22 - szerda
A tanévnek még csak most lett vége, ám a szakemberek máris készülnek a szeptemberi évkezdésre. Lapunkban már beszámoltunk a nevelési intézményekben zajló nyári műszaki felújításokról, változások és fejlesztések azonban lesznek az oktatás más területein is, erről Gyutai Csaba alpolgármestert kérdeztük.

Az alapfokú oktatást érintő egyik legnagyobb előrelépés, hogy az Izsák Imre ÁMK-ban véget ért a teljes körű akadálymentesítés, így a mozgássérült gyermekek problémamentes taníttatására nyílik lehetőség a csácsi iskolában. A tervek szerint az önkormányzat külön státust is biztosít majd egy speciális szakembernek, aki még intenzívebben tud a diákok speciális csoportjával foglalkozni. A probléma jó néhány családot érint a városban, a mozgássérült gyerekek eddig különböző iskolákba jártak, ám ezentúl lehetőség nyílik arra is, hogy az általános iskolát ugyanott fejezhessék be, mint ahol elkezdték. A nyár folyamán pedig véget ér a Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése is, így a gimnáziumi tanulmányaikat is Zalaegerszegen folytathatják a tanulók.

Az alpolgármester elmondta, hogy amikor 2003-ban elkészítették a város oktatási-fejlesztési tervét, akkor gondoltak arra, hogy szükség volna a logopédiai ellátás kiszélesítésére. Ezt a feladatot korábban a megyei önkormányzat látta el, ám az igények nőttek, s ezért ezt a szolgáltatást bővítette a város. A közgyűlés legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a Kosztolányi téri óvodában indít egy logopédus státust, s ez idén már a harmadik olyan intézmény, ahol szakember végezheti el az ezzel járó feladatokat.

Rendkívül magas színvonalon folyik a városban az úgynevezett integrált nevelés, azaz a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása. A velük való intenzívebb foglalkozás már az óvodákban megkezdődik, sőt a fejlesztőpedagógiai tevékenység kiterjedt az általános iskolák felé. Az utóbbi időszakban a Landorhegyi-iskolában egy gyógy- és fejlesztőpedagógus, a Kertvárosi-iskolában egy fejlesztőpedagógus, és a Belvárosi-iskolában egy gyógypedagógus foglalkoztatására nyílt lehetőség. A tapasztalatok jók, a tehetséggondozás mellett a nehezebb élethelyzetű, sajátos nevelést igénylő gyerekek színvonalas tanítására, képességfejlesztésére is példa értékű lehetőség van a városban. A logopédiára, a mozgássérült és a speciális nevelési igényű gyermekek minőségi oktatására az önkormányzat összesen 25-30 millió forint többletet fordít.

Gyutai Csaba a középfokú oktatással kapcsolatban elmondta, hogy idén, az előző évekhez hasonlóan a gimnáziumok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés, ezen belül is az idegen nyelvek, és a 8, illetve 6 osztályos képzések a vonzóak. Nagy a probléma viszont a szakközépiskolai és szakiskolai beiskolázásnál. Mintegy 650 gyermekkel van kevesebb ezekben az intézményekben. A baj az, hogy sem a szülő, sem a diák nem motivált, hogy ezeket az iskolákat válassza. Az alpolgármester szerint, míg a 70-es, 80-as években egy közepes tanuló nem juthatott be gimnáziumba, szakközépiskolába, ma már szinte mindenkinek adva van a lehetőség. Ennek oka egyrészt a demográfiában rejlik, mert a kevés gyerek miatt az intézmények rákényszerülnek arra, hogy minél több diákot felvegyenek.

Másrészt viszont átalakult az oktatási folyamat is, sok szakma manapság csak érettségi után szerezhető meg, s a szülők is inkább a felsőbb, magasabb képzettséget adó intézmények felé „hajtják” a gyerekeiket. Köszönhető ez többek között annak, hogy a szakközépiskolák első két évében gyakorlatilag gimnáziumi szintű oktatás folyik, a tényleges szakképzés csak az utolsó 2 években, illetve a technikumban szerezhető meg. A munkaerőpiacnak viszont szüksége lenne a jól képzett szakemberekre.

Gyutai Csaba úgy látja, hogy mind az önkormányzatnak, mind az iparkamaráknak, mind pedig a most alakuló Területi Integrált Szakképző Központnak óriási szerepe lesz abban, hogy az egyes szakmákat népszerűsítsék, újra vonzóvá tegyék. Az oktatás már alkalmazkodott a piac keresleteihez, és az iskolák technikai feltételei is adottak ahhoz, hogy megfelelő körülmények között, színvonalas kurzusokkal képezzék ki a jövő szakembereit. A cél, hogy ezzel visszaadják az egyes szakmák becsületét is.

Tartalom megosztása: