keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Elvonások

Zalaegerszeg címer
Hírek

Elvonások

2006 december 16 - szombat
A városi közgyűlés zárt ülésén hozott döntéseiről számolt be elsőként sajtótájékoztatóján dr. Gyimesi Endre polgármester. Mint elmondta, módosításra került a Jégcsarnok Kft., és az önkormányzat között 2003-ban megkötött szerződés.

Eszerint Zalaegerszeg város értékesíti az önkormányzat tulajdonát képező, jégcsarnok melletti 3 ezer 393 négyzetméteres területet nettó 67 millió 860 ezer forint plusz áfa vételáron.  Ezt az összeget a vevőnek a szerződés aláírását követően 12 év alatt egyenlő részletekben kell kifizetnie, kamatot nem számít fel az önkormányzat. Zalaegerszeg közgyűlése hozzájárulását adta ahhoz, hogy az önkormányzat bérbe vegye a jégcsarnokot szintén 12 éven át iskolai tanítási napokon reggel 8-tól 14 óráig. Dr. Gyimesi Endre megjegyezte: a bérleti díj nem plusz összeg a költségvetésben, ennek kifizetése a sportágazat éves kerete terhére történik.

Szintén zárt ülésen született döntés két elismerés odaítéléséről. A „Zalaegerszeg Innovációs Díját” Czirkl György, a Zalai Nyomda vezérigazgatója és Kámán János, a Pylon-94 Kft. ügyvezetője kapja. A díjakat január 5.-én a polgármesteri fogadáson vehetik át. A „Kultúra Mecénása Díjat” Matyéka István vállalkozó, a januári kultúranapi ünnepségen kapja meg. 

Az év utolsó közgyűlésén 84 napirendet tárgyaltak a képviselők. Ezek közül a városfejlesztés szempontjából az egyik legfontosabb a Piac tér építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítása volt. Döntés született a helyi tömegközlekedési tarifák változásáról. A két alternatíva – 15 illetve 25 százalékos díjemelés – közül a testület a magasabb díjtételt fogadta el.

A polgármester hangsúlyozta: az idei évi városi költségvetési végösszeg 21 milliárd forint felett lesz és a tervezett működési hitelfelvételre, nem kerül sor 2006-ban sem. Ennek oka az önkormányzat kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodása. A jövő évre tervezett költségvetési koncepció azt tartalmazza, hogy a tervezett működési hitelfelvétel nem haladhatja meg a költségvetési főösszeg 4 százalékát, vagyis 500 millió forintot. Az önkormányzati intézmények 2007-re számított fenntartói támogatásának összegéből átlagosan 8 százalékos elvonást kell érvényesíteni. Az intézményi elvonás nagyságrendjére több javaslat is érkezett, a 3 százalékostól egészen a 10 százalékig. Végül a gazdasági bizottság javaslatát fogadták el a képviselők.

Dr. Kovács Gábor jegyző az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról számolt be. Változott a törvényi szabályozás, így a közgyűlés a biztosított lehetőségek maximumát választotta: az adó mértékét személyenként és vendégéjszakánként 347 forintban állapította meg. Ezt az adónemet nem a zalaegerszegiek fizetik, hanem a vendégéjszakát Zalaegerszegen töltők.

A jegyző beszámolt továbbá a hivatali SZMSZ módosításáról: költséghatékonyabb működést szeretnének elérni, ezért belső átcsoportosításokra, feladatok kiszervezésére, csoportok csökkentésére kerül sor. Bár az intézkedések igazi hatása csak egy-két év múlva jelentkezik, jövőre már mintegy 5 milliós megtakarítással számolnak. (Zala-Lap Kft., V. Zs.)

Tartalom megosztása: