keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Érdemes lobbizni a városért

Zalaegerszeg címer
Hírek

Érdemes lobbizni a városért

2005 december 15 - csütörtök
A parlamentben a vita sok esetben nem arról szól, hogyan lehetne minél jobb döntéseket hozni és törvényt alkotni, hanem arról, hogy a felvetéseket ki fogalmazza meg. Ha a többség mondja, igaz, ha a kisebbség, akkor eleve el van vetve. Ez a magatartás nem szerencsés. Az is problémát jelent, hogy a jelenleg hatalmon lévők a nyáron inkább pártpolitikával foglalkoztak, szeptemberben nem születtek meg a törvényelőkészítő javaslatok, amelyről vitázhattunk volna. Novemberben kellett bepótolni és egyszerűen nincsen lehetőség arra, hogy szakértői szinten, megfelelő alapossággal megvitassuk az előterjesztéseket – összegezte az elmúlt félév tapasztalatait dr. Gyimesi Endre polgármester, a város országgyűlési képviselője, akivel az idei év tapasztalatairól beszélgettünk.

– A napokban fogadta el a parlament a központi költségvetés fő számait. Mire számíthatnak az önkormányzatok?
– Nem vagyok optimista, mert igazán érzéketlen az idei költségvetés. Ahol a legkisebb az ellenállás, onnan von el: a humán szférától, a szociális ellátástól, a kultúrától és az oktatástól. Pedig ezeken a területeken van a legnagyobb szükség a támogatásra, mégis innen vonnak el, így kevesebb pénz jut ezekre az ágazatokra jövőre. Véleményem szerint nem szabadna ennyire magára hagyni az önkormányzatokat, mert lassan az önkormányzatiság kérdőjeleződik meg.

– Miért jó Zalaegerszegnek, hogy a polgármester egyben országgyűlési képviselő is?
– Örömömre szolgál, hogy a város lakosságának többsége – egy felmérés szerint – egyetért azzal, hogy a polgármester országgyűlési képviselő is. Miért jó ez? Azért, mert közvetlenül tudok találkozni a döntés előkészítőkkel és döntéshozókkal.
– Közvetlenül tudom elintézni azokat az ügyeket, melyeket egy „egyszerű” polgármesternek hivatali úton, rendkívül lassan és nehézkesen sikerül. Nem tudom mi lett volna velünk a hűtőházi tűzeset idején, amikor egyszerre négy miniszterrel kellett egyeztetnem, mert valamennyiük közös döntésére volt szükség, hogy a megfelelő segítséget megkapjuk és kezelni tudjuk a problémát. Ha egy polgármester egyben országgyűlési képviselő is, jobban tud lobbizni a városa érdekében. Szinte mindegy, hogy kormánypárti vagy ellenzéki képviselőről van szó. Nem véletlen, hogy mindkét nagy párt padsoraiban megtalálhatók a nagyobb városok polgármesterei.

– Többször felszólalt az idén is a parlamentben. Milyen témák foglalkoztatták?
– Nem tartozom azok közé, akik minden témában hozzászólnak. Nem kértem szót pártpolitikai ügyekben, még ha ilyen vád is ért a helyi szocialisták részéről. Ugyanakkor valóban bíráltam a kormányt, természetesen önkormányzati, gazdálkodási, költségvetési kérdésekben. A költségvetéshez módosító javaslatokat írtam alá én is: az egyik az önkormányzati normatívákhoz kapcsolódik. Néhány zalai képviselőtársammal együtt zalai ügyekben adtunk be módosító javaslatokat, különböző címzett és céltámogatások Zalába hozatala céljából. Ezen kívül a területfejlesztés témakörében, Zalaegerszeg szerepkörének fokozása érdekében szintén adtunk be módosító javaslatokat. Hozzászóltam aktuális témákban, legutóbb a közbeszerzési törvény módosítása kapcsán. Nem vettem részt olyan politikai jellegű vitákban, amelyek nem szolgálták a megye és a város ügyét.

– Amennyiben a nyugat-dunántúli régió központja Győr lesz, milyen szerep vár Zalaegerszegre?
– Jelen pillanatban van egy érvényes kormányhatározat, amelyik kijelöli a térségi központokat, így Győrt is. Ezzel ellentétes az összes többi település véleménye. A Nyugat-dunántúli Területfejlesztési Tanács, Szombathely városa, Vas és Zala megye önkormányzata egyértelműen állást foglalt, hogy számukra a hálózati városfejlesztés a járható út, vagyis az öt nagyváros – Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa – közé csoportosítva a regionális fejlesztési ügyeket, ezeket egyformán kezelve, fejlesszük a városokat. Első az infrastrukturális összeköttetések megteremtése, az M9-es megépítése, ezután beszélhetünk csak arról, hogy valamelyik várost kiemeljük. Nevetséges is lenne, hogy Letenyéről könnyebben meg lehet közelíteni Budapestet, mint a regionális székhelyet, Győrt. Zalaegerszeg esetében elgondolkodtató, hogy a további fejlesztések hogyan alakulnak: Győr központúság bizonyos szempontból esélyeket biztosít a városnak, hiszen olyan távol lenne a regionális központtól, hogy elég könnyen kaphatna alközponti szerepet.

– Vezető szerepre is törekedhetne a város valamelyik területen?
– Jelenleg több egészségügyi témában is regionális szerepe van Zalaegerszegnek, megemlíteném például a szívsebészetet. A faiparban a bútoripari klaszterrel és egyéb innovációs kérdésekben is jók az esélyeink. Meggyőződésem, hogy az idegenforgalom, a turisztika területén a környező nagyvárosokhoz képest a jó szerepünk biztosítható.

– Munkahelyteremtés. Az idei év egyik legfontosabb kérdése volt Zalaegerszegen. Az önkormányzat lehetőségei végesek. Mit tudnak felvállalni?
– Alapvető tévedésről van szó, amikor azt hiszik néhányan, hogy az önkormányzat beleszólhat a magáncégek dolgaiba. Mi csupán feltételrendszereket tudunk kialakítani, és olyan jogi és társadalmi környezetet nyújtani, ami vonzó lehet a tőke számára. 1994-98 között – bár senki nem segített nekünk – jelentős sikereket értünk el a munkanélküliség kezelésében. Sajnos a mostani kormány idején megtorpant ez a folyamat, de nem csak nálunk, hanem az egész országban. Ezt magyarázzák a jelenlegi döntéshozók szerkezeti átalakulással. A Deák Ferenc Városépítő Programnak van munkahelyteremtő része, melyeket folyamatosan megvalósítunk. Az önkormányzat számára rendkívül fontos a munkahelyteremtés, ezért alakítottunk ki a város déli részén egy ipari övezetet, ahová 12 új cég települ, tavasszal kezdődik meg az építkezés. Zalaegerszeg északi részén szintén létrejön egy új ipari övezet. A kis és középvállalkozások számára beindítottuk a közvetlen beavatkozást a munkahelyteremtésbe a munkaerő-kölcsönzési akciónkkal.

– A választások éve lesz jövőre. Milyen kampányra számít?
– Engem ismer a város lakossága, több alkalommal megtisztelt azzal, hogy megválasztott polgármesterének és legutóbb országgyűlési képviselőjének. Én nem fogok negatív kampányban szerepet vállalni, úgy gondolom, méltatlan lenne. Ez nem jelenti azt, hogy az egyre inkább jelentkező vádaskodásokra, szidalmakra időnként nem fogok válaszolni. Az országos és a helyi politika abban különbözik egymástól, hogy nekünk a választások után is egymás szemébe kell néznünk, itt Zalaegerszegen. (Zala-Lap Kft., V. Zs.)

Tartalom megosztása: