keresés a weboldalon

Zalaegerszeg

Felhívás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Felhívás

2005 szeptember 19 - hétfő
Tájékoztatjuk az érdekelt tulajdonosokat, hogy a Zalaegerszeg DNy-i főgyűjtő regionális szennyvízvezeték építésének műszaki átadás-átvételi eljárása 2005. szeptember 15-én megkezdődött.

Az átadás-átvételi eljárás során megállapítottuk, hogy Zalaegerszeg-Vorhota, Zalaegerszeg-Szenterzsébethegy és Babosdöbréte Község (Kökényesmindszent és Rám kivételével) belterületi csatornaszakaszai üzemelésre alkalmas állapotban vannak, ezért a próbaüzemi eljárás a hirdetmény megjelenésének napjától megkezdődött.
Az érdekelt ingatlan tulajdonosok ezt követően szennyvízelvezető rendszerüket a telekhatáron lévő szennyvízközmű csatlakozó aknájára ráköthetik az alábbi feltételekkel:

– Előzetes bejelentés a rákötési szándékról a próbaüzemet végző kivitelező részére az alábbi telefonszámokon:
Vorhotán Tőke István építésvezető Tel: 20/ 449-6221
Szenterzsébethegyen: Balogh Zsolt Tel: 30/993-3615
Babosdöbrétén: Mónus János Tel: 30/247-0062

– Belső csatornahálózat elkészítése min. 100 mm belső átmérővel, az épületből való kitöréstől a bekötő akna csonkjáig vízzáró kivitelben. A nyíltárkos szerelést a fent említett személyeknek be kell mutatni.
– A szennyvízcsatorna hálózatba csak kizárólag kommunális jellegű szennyvizet szabad bevezetni, csapadékvíz, derítő, ülepítő, vegyszer, mérgezőanyag a szennyvízcsatorna hálózatba nem kerülhet.

Tartalom megosztása: