keresés a weboldalon

Főhajtás

Zalaegerszeg címer
Hírek

Főhajtás

2013 október 15 - kedd
Az 1848-49-es szabadságharc bukása nemzetünk történetének sötét lapjaira íródott.

Legjobbjaink életüket vesztették az ütközetekben, hosszú fogságra ítéltettek; mások bujdostak, végső kétségbeesésükben elhagyták az országot.

A megtorlás rettenetes volt. Az osztrákok mindenképpen meg akarták törni a szabadságszerető magyarokat.

1849. október 6-án Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.

Ugyanezen a napon Aradon haltak hősi halált a harcokban vitézkedő katonák.

Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt.

Életük és haláluk ékes bizonyítéka annak, hogy a szabadságvágy nem ismer határokat. Más nemzetek fiai ugyanúgy harcoltak hazánk függetlenségéért, mint a mieink: a négy magyar mellett két örmény-magyar, egy osztrák, egy szerb, egy horvát és négy német származású volt a tizenhármak között. Az a legkevesebb, hogy felsoroljuk a mártírok nevét:

Knézic Károly, élt 41 évet.
Nagysándor József, élt 46 évet.
Damjanich János, élt 45 évet.
Aulich Lajos, élt 56 évet.
Láhner György, élt 54 évet.
Lovag Pöltenberg Ernő, élt 41 évet.
Gróf Leiningen-Westerburg Károly, élt 30 évet.
Török Ignác, élt 54 évet.
Gróf Vécsey Károly, élt 46 évet.
Kiss Ernő, élt 50 évet.
Schweidel József, élt 53 évet.
Dessewffy Arisztid, élt 47 évet.
Lázár Vilmos, élt 32 évet.

Tiszteletükre műsort adtunk elő iskolánk aulájában. Vaski Tiborné, Jutka néni készített fel minket a méltó megemlékezésre. Mellettünk a 6.d és a 8.a osztály tanulói idézték fel a történteket. A próza mellett verssel, hangszer- és énekszólóval emlékeztünk.

Előadásunkat így zártuk:

„Hadd mondja holnap a világ:

Voltak. Hős volt mindegyike!”

Adrián Luca és Prunner Lea 6.b
Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola

Tartalom megosztása: